Mga rekordings ng script na ito: The Incomparable Christ

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Armenian: Syria [Syria] - Yesterday, Today, and Forever
Jwira-Pepesa: Jwira [Ghana, Western] - Words of Life
Kutchi [India, Gujarat] - Words of Life
Nikyob-Nindem: Nikyob [Nigeria, Kaduna] - Words of Life
Portuguese: Brazilian Portuguese [Brazil] - Words of Life 1
Saraiki: Mutani [India, Andhra Pradesh] - Words of Life
Suryapuri [India, Bihar] - The True Way
Tamang: Western [Nepal] - Words of Life