Mga rekordings ng script na ito: Repent and Be Saved

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Mundari [India, Assam] - Words of Life
Punjabi, Eastern [India, Punjab] - Words of Life 2 (H)
Witoto, Minika [Colombia, Amazonas] - Words of Life