Mga rekordings ng script na ito: The Monk who Lived Again

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Italian [Italy] - Words of Life
Portuguese: Brazilian Portuguese [Brazil] - Words of Life 2