Mga rekordings ng script na ito: Our Great Enemy, Satan

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Agwagwune: Abini [Nigeria, Cross River] - Words of Life
Awani [Papua New Guinea, Western] - Words of Life
Banaro [Papua New Guinea] - Words of Life 2
Binawa [Nigeria, Kaduna] - Words of Life
Dausame [Papua New Guinea, Western] - Words of Life w/ MUBAMI
Dausame [Papua New Guinea, Western] - Words of Life - Victory over Satan
Duna Group [Papua New Guinea] - Words of Life 1
Etoro [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life
Gyaazi [Nigeria, Bauchi] - Words of Life
Gyam [Nigeria, Bauchi] - Words of Life
Konai [Papua New Guinea] - Don't Be Afraid
Lembena [Papua New Guinea, Enga] - Words of Life
Mbe [Nigeria, Cross River] - Words of Life
Nnam [Nigeria, Cross River] - Words of Life
Nsele [Nigeria, Cross River] - Words of Life
Onobasulu [Papua New Guinea] - Words of Life
Orokolo [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Pa [Papua New Guinea, Western] - Good News & Words of Life
Piame [Papua New Guinea, Western] - Good News
Pidgin, Nigeria [Nigeria] - Words of Life 1
Rao Group [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life 2
Ruruma [Nigeria, Kaduna] - Words of Life
Utugwang-Irungene-Afrike: Mbe East [Nigeria, Cross River] - Words of Life