Mga rekordings ng script na ito: How Life-All-the-Time Came Back to the World

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Miriwung [Australia, Northern Territory] - Words of Life
Misima-Panaeati [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life