หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 3 ชัยชนะโดยพระเจ้า [Magmasid, Makinig at Mabuhay 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS] - Thai: Central

Is this recording useful?

Ang ikatlong Aklat tungkul sa serye na audio visual ay hango sa Bibliyang kasaysayan nina Joshua, Deborah, Gideon, at Samson. Para sa pag e-ebanghelyo, panimulang simbahan at sistematikong katuruang Kristyano.

Bilang ng Programa: 80503
Pangalan ng wika: Thai: Central

Haba ng Programa: 34:55

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข (อพยพ 17:8-13) [Music-Intro-Larawan 1 (Larawan 1. Joshua Fights The Amalekites)]

2:03

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข (อพยพ 17:8-13) [Music-Intro-Larawan 1 (Larawan 1. Joshua Fights The Amalekites)]

รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน (กันดารวิถี 13:1-14:35) [Larawan 2. The Spies with the Fruit of Canaan]

1:51

2. รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน (กันดารวิถี 13:1-14:35) [Larawan 2. The Spies with the Fruit of Canaan]

รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน (โยชูวา 1:1-9, 3:1-17) [Larawan 3. The People of Israel Cross the River]

1:14

3. รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน (โยชูวา 1:1-9, 3:1-17) [Larawan 3. The People of Israel Cross the River]

รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง (โยชูวา 6:1-27) [Larawan 4. The Walls of Jericho Fall Down]

1:19

4. รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง (โยชูวา 6:1-27) [Larawan 4. The Walls of Jericho Fall Down]

รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย (โยชูวา 7:1-12) [Larawan 5. Israel Flees from Ai]

1:08

5. รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย (โยชูวา 7:1-12) [Larawan 5. Israel Flees from Ai]

รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน (โยชูวา 7:14-26, 8:29) [Larawan 6. The Judgment of Achan]

1:25

6. รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน (โยชูวา 7:14-26, 8:29) [Larawan 6. The Judgment of Achan]

รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง (โยชูวา 10:1-14) [Larawan 7. The Sun and the Moon Stand Still]

1:17

7. รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง (โยชูวา 10:1-14) [Larawan 7. The Sun and the Moon Stand Still]

รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน (โยชูวา 23:1 - 24:28) [Larawan 8. Joshua Instructs the People]

1:45

8. รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน (โยชูวา 23:1 - 24:28) [Larawan 8. Joshua Instructs the People]

รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 4:1-9) [Larawan 9. Deborah Speaks for God]

1:32

9. รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 4:1-9) [Larawan 9. Deborah Speaks for God]

รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:10-17, 5:19 [Larawan 10. God Helps Defeat Sisera]

1:04

10. รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:10-17, 5:19 [Larawan 10. God Helps Defeat Sisera]

รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:17-24) [Larawan 11. Jael Kills Sisera]

1:12

11. รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:17-24) [Larawan 11. Jael Kills Sisera]

รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ (ผู้วินิจฉัย 5:1-31) [Larawan 12. Israel Celebrates]

1:36

12. รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ (ผู้วินิจฉัย 5:1-31) [Larawan 12. Israel Celebrates]

รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 6:1-24) [Larawan 13. Gideon And The Angel Of God]

1:33

13. รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 6:1-24) [Larawan 13. Gideon And The Angel Of God]

รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ (ผู้วินิจฉัย 6:25-32) [Larawan 14. Gideon Destroys The Idols]

1:10

14. รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ (ผู้วินิจฉัย 6:25-32) [Larawan 14. Gideon Destroys The Idols]

รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ (ผู้วินิจฉัย 7:1-7) [Larawan 15. Gideon's Army Drinks The Water]

1:16

15. รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ (ผู้วินิจฉัย 7:1-7) [Larawan 15. Gideon's Army Drinks The Water]

รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน (ผู้วินิจฉัย 7:12 - 25) [Larawan 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian]

1:37

16. รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน (ผู้วินิจฉัย 7:12 - 25) [Larawan 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian]

รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต (ผู้วินิจฉัย 13:1 - 14:1-20) [Larawan 17. Samson Kills A Lion]

1:26

17. รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต (ผู้วินิจฉัย 13:1 - 14:1-20) [Larawan 17. Samson Kills A Lion]

รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง (ผู้วินิจฉัย 15:1-17) [Larawan 18. Samson And The Burning Foxes]

1:03

18. รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง (ผู้วินิจฉัย 15:1-17) [Larawan 18. Samson And The Burning Foxes]

รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน (ผู้วินิจฉัย 16:4-22 ) [Larawan 19. The Philistines Cut Samson's Hair]

1:26

19. รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน (ผู้วินิจฉัย 16:4-22 ) [Larawan 19. The Philistines Cut Samson's Hair]

รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย (ผู้วินิจฉัย 16:23-31) [Larawan 20. Samson Destroys The Philistines]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย (ผู้วินิจฉัย 16:23-31) [Larawan 20. Samson Destroys The Philistines]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว (ลูกา 8:26-39) [Larawan 21. Jesus Drives Out Evil Spirits]

1:08

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว (ลูกา 8:26-39) [Larawan 21. Jesus Drives Out Evil Spirits]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว (ลูกา 19:45-48, ยอห์น 2:13- 21) [Larawan 22. Jesus Drives Out Evil Men]

1:22

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว (ลูกา 19:45-48, ยอห์น 2:13- 21) [Larawan 22. Jesus Drives Out Evil Men]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย (มัทธิว 27:33 - 28:1-20) [Larawan 23. Jesus Is Alive After Death]

1:19

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย (มัทธิว 27:33 - 28:1-20) [Larawan 23. Jesus Is Alive After Death]

รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:10-18) [Larawan 24. The Soldier For God]

1:32

24. รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:10-18) [Larawan 24. The Soldier For God]

ดนตรี [Music]

0:58

25. ดนตรี [Music]

Pag-download at Pag-order

Ang mga recordings ay itinalaga para gamitin sa pagpapahayag ng Magandang Balita at mga panimulang katuruan mula sa Bibliya sa mga taong hindi nakababasa o nakakasulat o galing sa isang kulturang pasalita, partikular na ang mga lupon na nasa malalayong lugar.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Makipag-ugnayan for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. I-contact ang Tagatugon sa Linya.

Tungkol sa aming mga audio recording

Ang GRN ay may mga audio ng kuwento mula sa Bibliya, mga katuruan mula sa Bibliya, mga gabay para sa pag-aaral ng Bibliya, mga awit, mp3 na awiting Kristyano at mga mensahe ng Magandang Balita na nakasalin sa mahigit sa 6,000 wika at diyalekto, marami sa mga ito ay matatagpuan online at mado-download ng libre. Tanyag sa mga samahan ng mga Misyong Kristiyano at mga simbahang Kristiyano, ang mga libreng mp3 at talata ay angkop para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at pagtatayo ng mga simbahan pati na rin sa paggamit sa loob ng simbahan. Sinalita o inawit sa sariling wika, ang mga kuwento mula sa Bibliya, mga kanta at tugtugin ay ginawa para maipalaganap ang Magandang Balita ni Hesu Kristo sa paraan na angkop sa kaugalian ng mga tao, lalo na para sa mga pasalita lipunang ang pangunahing gamit.

Katulad na kaalaman