Lola, Sikiza Na Uishi 2: Atu Asifa A Mulungu [Magmasid, Makinig at Mabuhay 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS] - Kigiryama: Rabai

Kapaki-pakinabang ba ang recording na ito?

Ang ikalawang Aklat tungkul sa serye na audio visual ay hango sa Bibliyang kasaysayan nina Jacob, Jose at Moses. Para sa pag e-ebanghelyo, panimulang simbahan at sistematikong katuruang Kristyano.

Bilang ng Programa: 66974
Haba ng Programa: 31:01
Pangalan ng wika: Kigiryama: Rabai
Basahin ang talata
Pag-download at Pag-order

Chanziro [Panimula (Pangrugian)]

0:36

1. Chanziro [Panimula (Pangrugian)]

Ndugu Airi [Larawan 1 (Umuna a Ladawan: Ti Agkabsat a Lallaki)]

1:02

2. Ndugu Airi [Larawan 1 (Umuna a Ladawan: Ti Agkabsat a Lallaki)]

Kuloha Kwa Yakobu [Larawan 2 (Maikadua a Ladawan: Ti Tagtagainep Ni Jacob)]

0:59

3. Kuloha Kwa Yakobu [Larawan 2 (Maikadua a Ladawan: Ti Tagtagainep Ni Jacob)]

Yakobu Na Labani [Larawan 3 (Maikatlo a Ladawan: Ni Jacob ken ni Laban)]

1:05

4. Yakobu Na Labani [Larawan 3 (Maikatlo a Ladawan: Ni Jacob ken ni Laban)]

Yakobu Yunaonana Na Mulungu [Larawan 4 (Maikauppat a Ladawan: Nagsarak da Jacob ken ti Dios)]

1:45

5. Yakobu Yunaonana Na Mulungu [Larawan 4 (Maikauppat a Ladawan: Nagsarak da Jacob ken ti Dios)]

Njozi Ya Yusufu [Larawan 5 (Maikalima a Ladawan: Ti Tagtagainep ni Jose)]

1:10

6. Njozi Ya Yusufu [Larawan 5 (Maikalima a Ladawan: Ti Tagtagainep ni Jose)]

Yusufu Yuna Guzwa [Larawan 6 (Maika-innem a Ladawan: Inlakoda ni Jose)]

1:13

7. Yusufu Yuna Guzwa [Larawan 6 (Maika-innem a Ladawan: Inlakoda ni Jose)]

Yusufu Na Mwanamuche Mui [Larawan 7 (Maikapito a Ladawan: Intarayan ni Jose ti Asawa ni Potifar)]

1:07

8. Yusufu Na Mwanamuche Mui [Larawan 7 (Maikapito a Ladawan: Intarayan ni Jose ti Asawa ni Potifar)]

Yusufu Yu Jela [Larawan 8 (Maikawalo a Ladawan: Ni Jose iti Pagbaludan)]

1:34

9. Yusufu Yu Jela [Larawan 8 (Maikawalo a Ladawan: Ni Jose iti Pagbaludan)]

Njozi Ya Mufalume [Larawan 9 (Maika-siam a Ladawan: Ti Tagtagainep ti Ari)]

1:18

10. Njozi Ya Mufalume [Larawan 9 (Maika-siam a Ladawan: Ti Tagtagainep ti Ari)]

Yusufu Yuna Tawala Misiri [Larawan 10 (Maikasangapulo a Ladawan: Agturay ni Jose iti Pagilian ti Egipto)]

1:07

11. Yusufu Yuna Tawala Misiri [Larawan 10 (Maikasangapulo a Ladawan: Agturay ni Jose iti Pagilian ti Egipto)]

Yusufu Yuna Dzimanyisa Kwa Nduguze [Larawan 11 (Maikasangapulo ket Maysa a Ladawan: Nagpabigbig ni Jose kadagiti Kakabsatna)]

1:18

12. Yusufu Yuna Dzimanyisa Kwa Nduguze [Larawan 11 (Maikasangapulo ket Maysa a Ladawan: Nagpabigbig ni Jose kadagiti Kakabsatna)]

Yakobu Na Yusufu Ko Misiri [Larawan 12 (Maikasangapulo ket Dua a Ladawan: Ni Jacob ken ni Jose idiay Egipto)]

1:45

13. Yakobu Na Yusufu Ko Misiri [Larawan 12 (Maikasangapulo ket Dua a Ladawan: Ni Jacob ken ni Jose idiay Egipto)]

Musa Achikala Ni Mwana [Larawan 13 (Maikasangapulo ket tallo a Ladawan: Ti Maladaga a ni Moises)]

1:15

14. Musa Achikala Ni Mwana [Larawan 13 (Maikasangapulo ket tallo a Ladawan: Ti Maladaga a ni Moises)]

Musa Na Chitsaka Cha Kwaka [Larawan 14 (Maikasangapulo ket Uppat a Ladawan: Ni Moises ken ti Gumilgil-ayab a Kayo)]

0:59

15. Musa Na Chitsaka Cha Kwaka [Larawan 14 (Maikasangapulo ket Uppat a Ladawan: Ni Moises ken ti Gumilgil-ayab a Kayo)]

Musa Yu’noya Kwa Mfalume [Larawan 15 (Maikasangapulo ket Lima a Ladawan: Nagsubli ni Moises iti Ari ti Egipto)]

1:25

16. Musa Yu’noya Kwa Mfalume [Larawan 15 (Maikasangapulo ket Lima a Ladawan: Nagsubli ni Moises iti Ari ti Egipto)]

Sadaka Ya Ng’onzi [Larawan 16 (Maikasangapulo ket Innem a Ladawan: Ti Panagidaton iti Kordero)]

1:06

17. Sadaka Ya Ng’onzi [Larawan 16 (Maikasangapulo ket Innem a Ladawan: Ti Panagidaton iti Kordero)]

Kuchirira Baharini [Larawan 17 (Maikasangapulo ket Pito a Ladawan: Ti Panagballasiw iti Baybay)]

1:16

18. Kuchirira Baharini [Larawan 17 (Maikasangapulo ket Pito a Ladawan: Ti Panagballasiw iti Baybay)]

Chakurya Na Madzi Kwenye Jangwa [Larawan 18 (Maikasangapulo ket walo a Ladawan: Dagiti Makan ken ti Danum iti Let-ang)]

0:55

19. Chakurya Na Madzi Kwenye Jangwa [Larawan 18 (Maikasangapulo ket walo a Ladawan: Dagiti Makan ken ti Danum iti Let-ang)]

Musa Kwenye Murima Wa Mulungu [Larawan 19 (Maikasangapulo ket Siam a Ladawan: Ni Moises iti Bantay ti Dios)]

1:10

20. Musa Kwenye Murima Wa Mulungu [Larawan 19 (Maikasangapulo ket Siam a Ladawan: Ni Moises iti Bantay ti Dios)]

Nyoka Kwenye Muhi [Larawan 20 (Maikaduapulo a Ladawan: Ti Uleg a Naibayog iti Kayu)]

1:18

21. Nyoka Kwenye Muhi [Larawan 20 (Maikaduapulo a Ladawan: Ti Uleg a Naibayog iti Kayu)]

Jesu Yuna Arisa Atu [Larawan 21 (Maikaduapulo ket Maysa a Ladawan: Pinakan ni Hesus dagiti tattao)]

1:22

22. Jesu Yuna Arisa Atu [Larawan 21 (Maikaduapulo ket Maysa a Ladawan: Pinakan ni Hesus dagiti tattao)]

Jesu Yuna Sumurira Na Musa [Larawan 22 (Maikaduapulo ket dua a Ladawan: Nakisarita ni Hesus ken Moises)]

1:09

23. Jesu Yuna Sumurira Na Musa [Larawan 22 (Maikaduapulo ket dua a Ladawan: Nakisarita ni Hesus ken Moises)]

Jesu Wafa Kwa Ajili Yehu [Larawan 23 (Maikasangapulo ket Tallo a Ladawan: Natay ni Hesus a Maipaay Kadatayo amin)]

1:31

24. Jesu Wafa Kwa Ajili Yehu [Larawan 23 (Maikasangapulo ket Tallo a Ladawan: Natay ni Hesus a Maipaay Kadatayo amin)]

Jesu Mulunguni [Larawan 24 (Maikaduapulo ket Uppat a Ladawan: Nagpangato ni Hesus sadi Langit)]

1:24

25. Jesu Mulunguni [Larawan 24 (Maikaduapulo ket Uppat a Ladawan: Nagpangato ni Hesus sadi Langit)]

Pag-download at Pag-order

Ang mga recordings ay itinalaga para gamitin sa pagpapahayag ng Magandang Balita at mga panimulang katuruan mula sa Bibliya sa mga taong hindi nakababasa o nakakasulat o galing sa isang kulturang pasalita, partikular na ang mga lupon na nasa malalayong lugar.

Copyright © 2021 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Makipag-ugnayan para sa mga katanungan tungkul sa pinapayagang paggamit para sa mga recording, o para makakuha ng permiso para muling maibahagi ng ibang paraan ng higit sa pinapayagan naskasaad na.

Ang paggawa ng mga pag-record ay magastos. Mangyaring isaalang-alang ang pag-donate sa GRN upang paganahin ang ministeryong ito na magpatuloy.

Gusto naming marinig ang iyong feedback tungkol sa kung paano mo magagamit ang recording na ito, at ano ang mga resulta. I-contact ang Tagatugon sa Linya.

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Audio-visual ng "Magmasid, Makinig at Mabuhay" - Ang kabuuan ng 8 programa na may 24 na larawan bawat isa para sa pag-eebanghelyo at katuruang Kristiyano. Ang serye ay nagbibigay ng aral sa mga tao ng Lumang Tipan, ang buhay ni Hesus, at ang unang Simbahan.

Paano gamitin ang mga Audio visual ng GRN - 1: Ibahagi ang Mabuting Balita sa pinadaling paraan - Ang artikulong ito ay nagbibigay panimula sa ibat-ibang paraan kung paano magagamit ang mga audio visual ng GRN sa ministeryo.

Paano gamitin ang kagamitan ng GRN Audio visual - 2: Maging mas Malalim - Ang artikulong ito ay nagbibigay ng karagdagang paliwanag kung paano natututo ang mga tao mula sa mga kwento, at bakit ang mga kwento ay walang masyadong komentaryo.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach