นังซือ กะดฮั / ทะโม่ / ทูล กอ ร่บั ชีวิตเล่ม ที ฮึจาม / งาน ฮ็อง พระวิญญานบริสุด [Magmasid, Makinig at Mabuhay 8 Mga Gawa ng ESPIRITU SANTO] - Nyah Kur

Kapaki-pakinabang ba ang recording na ito?

Ang ika-walong Aklat tungkul sa serye na audio visual ay hango sa Bibliyang kasaysayan ng isang bagong simbahan at si Pablo. Para sa pag e-ebanghelyo, panimulang simbahan at sistematikong katuruang Kristyano.

Bilang ng Programa: 65655
Haba ng Programa: 32:21
Pangalan ng wika: Nyah Kur
Basahin ang talata
Pag-download at Pag-order

ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / พระเยซูตึนฮึตูลฮึกาซ [Leaf Music ▪ Larawan 1. Jesus Goes up to Heaven]

2:26

1. ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / พระเยซูตึนฮึตูลฮึกาซ [Leaf Music ▪ Larawan 1. Jesus Goes up to Heaven]

รู่บพาบทีบาร / พระวิญญานบริสุทธิ์จิฮโล่งญังปะกายกะมัด [Larawan 2. The Holy Spirit Comes with Fire]

0:50

2. รู่บพาบทีบาร / พระวิญญานบริสุทธิ์จิฮโล่งญังปะกายกะมัด [Larawan 2. The Holy Spirit Comes with Fire]

รู่บพาบทีปิ / เปโตรปะโตวกุลพะนิ่ฮทะโม่ะ [Larawan 3. Peter Preaches to the People]

1:19

3. รู่บพาบทีปิ / เปโตรปะโตวกุลพะนิ่ฮทะโม่ะ [Larawan 3. Peter Preaches to the People]

รู่บพาบทีปัน / ครอบครัวฮองพระเจ้า [Larawan 4. The Church Family]

1:05

4. รู่บพาบทีปัน / ครอบครัวฮองพระเจ้า [Larawan 4. The Church Family]

รู่บพาบทีชูน / พะนิ่ฮโท่งทานแท็่ฮเปลียชิบนังโรค [Larawan 5. A Crippled Beggar is Healed]

1:08

5. รู่บพาบทีชูน / พะนิ่ฮโท่งทานแท็่ฮเปลียชิบนังโรค [Larawan 5. A Crippled Beggar is Healed]

รู่บพาบทีเตรา / อานาเนียญัฮสัปฟีรา [Larawan 6. Peter and the Woman who Lied]

1:22

6. รู่บพาบทีเตรา / อานาเนียญัฮสัปฟีรา [Larawan 6. Peter and the Woman who Lied]

รู่บพาบทีฮึป็อฮ / สเตเฟนทั่ฮญินกะแจ็ด [Larawan 7. Stephen is Killed]

1:16

7. รู่บพาบทีฮึป็อฮ / สเตเฟนทั่ฮญินกะแจ็ด [Larawan 7. Stephen is Killed]

รู่บพาบทีฮึจาม / ตุยตรูยฮนังประเทศเอทิโอเปียเชื่อพระเยซู [Larawan 8. The Ethiopian Traveller]

1:30

8. รู่บพาบทีฮึจาม / ตุยตรูยฮนังประเทศเอทิโอเปียเชื่อพระเยซู [Larawan 8. The Ethiopian Traveller]

รู่บพาบทีฮึจีด / เปโตรปอ?คะมัยนิมิด [Larawan 9. Peter's Vision of the Animals]

1:10

9. รู่บพาบทีฮึจีด / เปโตรปอ?คะมัยนิมิด [Larawan 9. Peter's Vision of the Animals]

รู่บพาบที่จัซ / เปโตรญั่ฮพะนิ่ฮตีกุฮแท็่ฮชาวยิว [Larawan 10. Peter and the Mga Taga-Roma]

1:34

10. รู่บพาบที่จัซ / เปโตรญั่ฮพะนิ่ฮตีกุฮแท็่ฮชาวยิว [Larawan 10. Peter and the Mga Taga-Roma]

รู่บพาบทีจัซมวย / เปโตรเดียนคุ่ก [Larawan 11. Peter in Prison]

0:55

11. รู่บพาบทีจัซมวย / เปโตรเดียนคุ่ก [Larawan 11. Peter in Prison]

รู่บพาบทีจัซบาร / เปโตรญั่ฮเบิอ็นคู่ [Larawan 12. Peter and His Friends]

1:20

12. รู่บพาบทีจัซบาร / เปโตรญั่ฮเบิอ็นคู่ [Larawan 12. Peter and His Friends]

รู่บพาบทีจัซปิ / แซงญั่ฮปะชางนังซาวัน [Larawan 13. The Light and the Voice from Heaven]

1:42

13. รู่บพาบทีจัซปิ / แซงญั่ฮปะชางนังซาวัน [Larawan 13. The Light and the Voice from Heaven]

รู่บพาบทีจัซปัน / เซาโลมั่ดตะบอดญั่ฮอานาเนีย [Larawan 14. Blind Paul and Ananias]

1:25

14. รู่บพาบทีจัซปัน / เซาโลมั่ดตะบอดญั่ฮอานาเนีย [Larawan 14. Blind Paul and Ananias]

รู่บพาบทีจัซชูน / คริสตจักรอธิฐานกุลเซาโลญั่ฮบารนาบัส [Larawan 15. The Church Prays for Paul and Barnabas]

1:10

15. รู่บพาบทีจัซชูน / คริสตจักรอธิฐานกุลเซาโลญั่ฮบารนาบัส [Larawan 15. The Church Prays for Paul and Barnabas]

รู่บพาบทีจัซเตรา / เปาโลกะชอเรืองพระเยซู [Larawan 16. Paul Preaches about Jesus]

1:46

16. รู่บพาบทีจัซเตรา / เปาโลกะชอเรืองพระเยซู [Larawan 16. Paul Preaches about Jesus]

รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / เปาโลปอ? [Larawan 17. Paul's Vision of the Man]

1:05

17. รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / เปาโลปอ? [Larawan 17. Paul's Vision of the Man]

รู่บพาบทีจัซฮึจาม / เปาโลญั่ฮสิลาส [Larawan 18. Paul and Silas in the Earthquake]

1:22

18. รู่บพาบทีจัซฮึจาม / เปาโลญั่ฮสิลาส [Larawan 18. Paul and Silas in the Earthquake]

รู่บพาบทีจัซฮึจีด / เปาโลอัรกรุงเอเธนส์ [Larawan 19. Paul and the Altar to the Unknown God]

1:18

19. รู่บพาบทีจัซฮึจีด / เปาโลอัรกรุงเอเธนส์ [Larawan 19. Paul and the Altar to the Unknown God]

รู่บพาบทีบารชวย / เปาโลตึนซาน [Larawan 20. Paul is Taken to Court]

1:16

20. รู่บพาบทีบารชวย / เปาโลตึนซาน [Larawan 20. Paul is Taken to Court]

รู่บพาบทีบารชวยมวย / ทะฮานชวยเปาโลกุลเพิอ็นนังพ่วกยิว [Larawan 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews]

1:03

21. รู่บพาบทีบารชวยมวย / ทะฮานชวยเปาโลกุลเพิอ็นนังพ่วกยิว [Larawan 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews]

รู่บพาบทีบารชวยบาร / เปาโลพู่ดตะนากษัตริย์ [Larawan 22. Paul Preaches to Kings]

1:10

22. รู่บพาบทีบารชวยบาร / เปาโลพู่ดตะนากษัตริย์ [Larawan 22. Paul Preaches to Kings]

รู่บพาพทีบารชวยปิ / เรือปากกอจ็อมดาก [Larawan 23. The Shipwreck]

0:56

23. รู่บพาพทีบารชวยปิ / เรือปากกอจ็อมดาก [Larawan 23. The Shipwreck]

รู่บพาบทีบารชวยปัน / เปาโลเดียนคุ่กเนอกรุงโรม ♦ ปะคุฮฮลา [Larawan 24. Paul as a Prisoner in Rome ▪ Leaf Music]

2:01

24. รู่บพาบทีบารชวยปัน / เปาโลเดียนคุ่กเนอกรุงโรม ♦ ปะคุฮฮลา [Larawan 24. Paul as a Prisoner in Rome ▪ Leaf Music]

Pag-download at Pag-order

Ang mga recordings ay itinalaga para gamitin sa pagpapahayag ng Magandang Balita at mga panimulang katuruan mula sa Bibliya sa mga taong hindi nakababasa o nakakasulat o galing sa isang kulturang pasalita, partikular na ang mga lupon na nasa malalayong lugar.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Makipag-ugnayan para sa mga katanungan tungkul sa pinapayagang paggamit para sa mga recording, o para makakuha ng permiso para muling maibahagi ng ibang paraan ng higit sa pinapayagan naskasaad na.

Ang paggawa ng mga pag-record ay magastos. Mangyaring isaalang-alang ang pag-donate sa GRN upang paganahin ang ministeryong ito na magpatuloy.

Gusto naming marinig ang iyong feedback tungkol sa kung paano mo magagamit ang recording na ito, at ano ang mga resulta. I-contact ang Tagatugon sa Linya.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Audio-visual ng "Magmasid, Makinig at Mabuhay" - Ang kabuuan ng 8 programa na may 24 na larawan bawat isa para sa pag-eebanghelyo at katuruang Kristiyano. Ang serye ay nagbibigay ng aral sa mga tao ng Lumang Tipan, ang buhay ni Hesus, at ang unang Simbahan.

Paano gamitin ang mga Audio visual ng GRN - 1: Ibahagi ang Mabuting Balita sa pinadaling paraan - Ang artikulong ito ay nagbibigay panimula sa ibat-ibang paraan kung paano magagamit ang mga audio visual ng GRN sa ministeryo.

Paano gamitin ang kagamitan ng GRN Audio visual - 2: Maging mas Malalim - Ang artikulong ito ay nagbibigay ng karagdagang paliwanag kung paano natututo ang mga tao mula sa mga kwento, at bakit ang mga kwento ay walang masyadong komentaryo.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?