Ang Buhay na Kristo - Xhosa

Kapaki-pakinabang ba ang recording na ito?

Ang pagkakasunod-sunod ng mga Bibliyang katuruan mula sa paglikha hanggang sa ikalawang pagbabalik ni Kristo sa 120 larawan. Ito ay nagbibigay ng kaunawaan sa mga katangian at katuruan ni Hesus.

Bilang ng Programa: 61039
Haba ng Programa: 3:20:52
Pangalan ng wika: Xhosa
Basahin ang talata
Pag-download at Pag-order

Larawan 1. Christ in the Beginning

3:21

1. Larawan 1. Christ in the Beginning

Larawan 2. God Created all Things

0:57

2. Larawan 2. God Created all Things

Larawan 3. Satan Tempts Adam and Eve

2:00

3. Larawan 3. Satan Tempts Adam and Eve

Larawan 4. Adam and Eve Cast Out

1:08

4. Larawan 4. Adam and Eve Cast Out

Larawan 5. God's Promise to Abraham

1:46

5. Larawan 5. God's Promise to Abraham

Larawan 6. Zacarias and the Angel

2:15

6. Larawan 6. Zacarias and the Angel

Larawan 7. The Angel Speaks to Mary

0:49

7. Larawan 7. The Angel Speaks to Mary

Larawan 8. The Angel and Joseph

1:05

8. Larawan 8. The Angel and Joseph

Larawan 9. The Birth of Jesus

0:37

9. Larawan 9. The Birth of Jesus

Larawan 10. The Shepherds and the Angels

1:12

10. Larawan 10. The Shepherds and the Angels

Larawan 11. The Shepherds Visit Baby Jesus

0:43

11. Larawan 11. The Shepherds Visit Baby Jesus

Larawan 12. Simeon Prophesies about Jesus

2:16

12. Larawan 12. Simeon Prophesies about Jesus

Larawan 13. The Visit of the Wise Men

1:28

13. Larawan 13. The Visit of the Wise Men

Larawan 14. The Boy Jesus at the Temple

2:22

14. Larawan 14. The Boy Jesus at the Temple

Larawan 15. The Mensahe of Juan the Baptist

2:25

15. Larawan 15. The Mensahe of Juan the Baptist

Larawan 16. The Baptism of Jesus

0:53

16. Larawan 16. The Baptism of Jesus

Larawan 17. Jesus Tested by Satan

1:39

17. Larawan 17. Jesus Tested by Satan

Larawan 18. The Marriage Feast at Cana

1:09

18. Larawan 18. The Marriage Feast at Cana

Larawan 19. Jesus Teaches Nicodemus

1:37

19. Larawan 19. Jesus Teaches Nicodemus

Larawan 20. Jesus and the Samaritan Woman

1:41

20. Larawan 20. Jesus and the Samaritan Woman

Larawan 21. Jesus and the Official

0:52

21. Larawan 21. Jesus and the Official

Larawan 22. Jesus Calls the First Disciples

0:52

22. Larawan 22. Jesus Calls the First Disciples

Larawan 23. The Great Catch of Fish

1:22

23. Larawan 23. The Great Catch of Fish

Larawan 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit

1:28

24. Larawan 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit

Larawan 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law

0:41

25. Larawan 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law

Larawan 26. Jesus Touches a Man with Leprosy

0:57

26. Larawan 26. Jesus Touches a Man with Leprosy

Larawan 27. Jesus Heals a Paralysed Man

1:28

27. Larawan 27. Jesus Heals a Paralysed Man

Larawan 28. Jesus calls Mateo to Follow Him

1:01

28. Larawan 28. Jesus calls Mateo to Follow Him

Larawan 29. Jesus at Mateo's Feast

0:52

29. Larawan 29. Jesus at Mateo's Feast

Larawan 30. Jesus Heals the Man at the Pool

1:29

30. Larawan 30. Jesus Heals the Man at the Pool

Larawan 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath

1:04

31. Larawan 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath

Larawan 32. Jesus Heals a Withered Hand

1:30

32. Larawan 32. Jesus Heals a Withered Hand

Larawan 33. Jesus Teaches the People

2:53

33. Larawan 33. Jesus Teaches the People

Larawan 34. Teaching about Light in the Darkness

2:18

34. Larawan 34. Teaching about Light in the Darkness

Larawan 35. Teaching about Revenge

1:06

35. Larawan 35. Teaching about Revenge

Larawan 36. Teaching about Panalangin

2:49

36. Larawan 36. Teaching about Panalangin

Larawan 37. The Two Ways of Life

1:02

37. Larawan 37. The Two Ways of Life

Larawan 38. The House on the Rock

1:33

38. Larawan 38. The House on the Rock

Larawan 39. Jesus Raises a Widow's Son

1:10

39. Larawan 39. Jesus Raises a Widow's Son

Larawan 40. Juan the Baptist in Prison

2:01

40. Larawan 40. Juan the Baptist in Prison

Larawan 41. A Woman Washes Jesus' Feet

1:09

41. Larawan 41. A Woman Washes Jesus' Feet

Larawan 42. The Parable of the Sower

1:04

42. Larawan 42. The Parable of the Sower

Larawan 43. The Parable of the Seed

1:58

43. Larawan 43. The Parable of the Seed

Larawan 44. The Parable of the Weeds

2:33

44. Larawan 44. The Parable of the Weeds

Larawan 45. The Parable of the Hidden Treasure

2:08

45. Larawan 45. The Parable of the Hidden Treasure

Larawan 46. Jesus Calms the Storm

2:21

46. Larawan 46. Jesus Calms the Storm

Larawan 47. Jesus Heals a Man with Many Demons

1:15

47. Larawan 47. Jesus Heals a Man with Many Demons

Larawan 48. The Healing of a Woman in the Crowd

1:10

48. Larawan 48. The Healing of a Woman in the Crowd

Larawan 49. A Dead Girl is Raised to Life

1:06

49. Larawan 49. A Dead Girl is Raised to Life

Larawan 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples

1:23

50. Larawan 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples

Larawan 51. Jesus Feeds Five Thousand People

1:19

51. Larawan 51. Jesus Feeds Five Thousand People

Larawan 52. Jesus Walks on the Water

1:01

52. Larawan 52. Jesus Walks on the Water

Larawan 53. The Bread of Life

2:00

53. Larawan 53. The Bread of Life

Larawan 54. The Faith of a Foreign Woman

1:20

54. Larawan 54. The Faith of a Foreign Woman

Larawan 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man

1:06

55. Larawan 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man

Larawan 56. Jesus Heals a Blind Man

0:53

56. Larawan 56. Jesus Heals a Blind Man

Larawan 57. Peter's Confession of the Christ

1:15

57. Larawan 57. Peter's Confession of the Christ

Larawan 58. The Transfiguration of Jesus Christ

1:53

58. Larawan 58. The Transfiguration of Jesus Christ

Larawan 59. Jesus Heals a Boy with a Demon

1:08

59. Larawan 59. Jesus Heals a Boy with a Demon

Larawan 60. Peter Pays the Temple Tax

3:01

60. Larawan 60. Peter Pays the Temple Tax

Larawan 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?

3:01

61. Larawan 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?

Larawan 62. Parable of the Lost Sheep

1:10

62. Larawan 62. Parable of the Lost Sheep

Larawan 63. Parable of the Unforgiving Servant

2:12

63. Larawan 63. Parable of the Unforgiving Servant

Larawan 64. The Woman Caught in Adultery

1:42

64. Larawan 64. The Woman Caught in Adultery

Larawan 65. Jesus Heals a Man Born Blind

0:51

65. Larawan 65. Jesus Heals a Man Born Blind

Larawan 66. Parable of the Good Shepherd

1:32

66. Larawan 66. Parable of the Good Shepherd

Larawan 67. Parable of the Good Samaritan

2:40

67. Larawan 67. Parable of the Good Samaritan

Larawan 68. Jesus at the Home of Mary and Martha

1:07

68. Larawan 68. Jesus at the Home of Mary and Martha

Larawan 69. Parable of the Friend at Midnight

3:05

69. Larawan 69. Parable of the Friend at Midnight

Larawan 70. Parable of the Rich Fool

1:37

70. Larawan 70. Parable of the Rich Fool

Larawan 71. Servants Ready for their Master's Return

2:06

71. Larawan 71. Servants Ready for their Master's Return

Larawan 72. Jesus Heals a Crippled Woman

2:02

72. Larawan 72. Jesus Heals a Crippled Woman

Larawan 73. Parable of the Great Feast

1:20

73. Larawan 73. Parable of the Great Feast

Larawan 74. Parable of the Lost Coin

1:52

74. Larawan 74. Parable of the Lost Coin

Larawan 75. Parable of Ang Nawawalang Anak

0:55

75. Larawan 75. Parable of Ang Nawawalang Anak

Larawan 76. Ang Nawawalang Anak Among the Pigs

1:14

76. Larawan 76. Ang Nawawalang Anak Among the Pigs

Larawan 77. Ang Nawawalang Anak Returns Home

1:18

77. Larawan 77. Ang Nawawalang Anak Returns Home

Larawan 78. The Rich Man and the Beggar

3:57

78. Larawan 78. The Rich Man and the Beggar

Larawan 79. Jesus Raises Lazarus from Death

4:35

79. Larawan 79. Jesus Raises Lazarus from Death

Larawan 80. Jesus Heals Ten Lepers

1:21

80. Larawan 80. Jesus Heals Ten Lepers

Larawan 81. Parable of the Persistent Widow

1:26

81. Larawan 81. Parable of the Persistent Widow

Larawan 82. The Pharisee and the Tax Collector

2:14

82. Larawan 82. The Pharisee and the Tax Collector

Larawan 83. Jesus Blesses the Children

1:16

83. Larawan 83. Jesus Blesses the Children

Larawan 84. Jesus and the Rich Young Man

1:35

84. Larawan 84. Jesus and the Rich Young Man

Larawan 85. Parable of Workers in the Vineyard

2:05

85. Larawan 85. Parable of Workers in the Vineyard

Larawan 86. A Blind Beggar Healed at Jericho

1:16

86. Larawan 86. A Blind Beggar Healed at Jericho

Larawan 87. Jesus and Zacchaeus

1:26

87. Larawan 87. Jesus and Zacchaeus

Larawan 88. Jesus Enters Jerusalem

1:13

88. Larawan 88. Jesus Enters Jerusalem

Larawan 89. Jesus Clears the Temple

1:15

89. Larawan 89. Jesus Clears the Temple

Larawan 90. Parable of the Wicked Tenants

2:20

90. Larawan 90. Parable of the Wicked Tenants

Larawan 91. Paying Taxes to Caesar

1:31

91. Larawan 91. Paying Taxes to Caesar

Larawan 92. The Poor Widow's Offering

0:59

92. Larawan 92. The Poor Widow's Offering

Larawan 93. Jesus Teaches about the End Times

1:37

93. Larawan 93. Jesus Teaches about the End Times

Larawan 94. Parable of the Ten Virgins

2:24

94. Larawan 94. Parable of the Ten Virgins

Larawan 95. Parable of the Talents

1:51

95. Larawan 95. Parable of the Talents

Larawan 96. Parable of the Sheep and the Goats

2:26

96. Larawan 96. Parable of the Sheep and the Goats

Larawan 97. Jesus Anointed at Bethany

3:31

97. Larawan 97. Jesus Anointed at Bethany

Larawan 98. Judas Iscariot Betrays Jesus

0:45

98. Larawan 98. Judas Iscariot Betrays Jesus

Larawan 99. Jesus Washes the Disciples' Feet

2:34

99. Larawan 99. Jesus Washes the Disciples' Feet

Larawan 100. Teaching at the Last Supper

2:32

100. Larawan 100. Teaching at the Last Supper

Larawan 101. Teaching about the True Vine

1:35

101. Larawan 101. Teaching about the True Vine

Larawan 102. Jesus Prays in Gethsemane

1:20

102. Larawan 102. Jesus Prays in Gethsemane

Larawan 103. Jesus Arrested

0:52

103. Larawan 103. Jesus Arrested

Larawan 104. Jesus Tried Before the High Priest

1:06

104. Larawan 104. Jesus Tried Before the High Priest

Larawan 105. Peter Denies Jesus

1:04

105. Larawan 105. Peter Denies Jesus

Larawan 106. Jesus Tried Before Pilate

1:56

106. Larawan 106. Jesus Tried Before Pilate

Larawan 107. Jesus Led Out to be Crucified

0:42

107. Larawan 107. Jesus Led Out to be Crucified

Larawan 108. The Crucifixion

3:37

108. Larawan 108. The Crucifixion

Larawan 109. The Burial of Jesus

2:26

109. Larawan 109. The Burial of Jesus

Larawan 110. The Women at the Tomb

1:09

110. Larawan 110. The Women at the Tomb

Larawan 111. Peter and Juan at the Empty Tomb

1:13

111. Larawan 111. Peter and Juan at the Empty Tomb

Larawan 112. Jesus Appears to Mary Magdalene

1:16

112. Larawan 112. Jesus Appears to Mary Magdalene

Larawan 113. Jesus on the Road to Emmaus

1:14

113. Larawan 113. Jesus on the Road to Emmaus

Larawan 114. Jesus Appears to His Disciples

1:46

114. Larawan 114. Jesus Appears to His Disciples

Larawan 115. Jesus Appears to Thomas

1:16

115. Larawan 115. Jesus Appears to Thomas

Larawan 116. Jesus Appears in Galilee

0:56

116. Larawan 116. Jesus Appears in Galilee

Larawan 117. Jesus Commissions His Disciples

1:07

117. Larawan 117. Jesus Commissions His Disciples

Larawan 118. Jesus Ascends into Heaven

1:45

118. Larawan 118. Jesus Ascends into Heaven

Larawan 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven

2:38

119. Larawan 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven

Larawan 120. Jesus Will Return

4:07

120. Larawan 120. Jesus Will Return

Pag-download at Pag-order

Ang mga recordings ay itinalaga para gamitin sa pagpapahayag ng Magandang Balita at mga panimulang katuruan mula sa Bibliya sa mga taong hindi nakababasa o nakakasulat o galing sa isang kulturang pasalita, partikular na ang mga lupon na nasa malalayong lugar.

Copyright © 2006 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Makipag-ugnayan para sa mga katanungan tungkul sa pinapayagang paggamit para sa mga recording, o para makakuha ng permiso para muling maibahagi ng ibang paraan ng higit sa pinapayagan naskasaad na.

Ang paggawa ng mga pag-record ay magastos. Mangyaring isaalang-alang ang pag-donate sa GRN upang paganahin ang ministeryong ito na magpatuloy.

Gusto naming marinig ang iyong feedback tungkol sa kung paano mo magagamit ang recording na ito, at ano ang mga resulta. I-contact ang Tagatugon sa Linya.

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

"Ang Buhay na Kristo" audio-visual - Ang komprehensibong audio-visual na ito ay gumagamit ng 120 na mga larawan upang magbigay ng mas malalim na pagkaunawa sa buhay at ministeryo ni Jesus.

Paano gamitin ang mga Audio visual ng GRN - 1: Ibahagi ang Mabuting Balita sa pinadaling paraan - Ang artikulong ito ay nagbibigay panimula sa ibat-ibang paraan kung paano magagamit ang mga audio visual ng GRN sa ministeryo.

Paano gamitin ang kagamitan ng GRN Audio visual - 2: Maging mas Malalim - Ang artikulong ito ay nagbibigay ng karagdagang paliwanag kung paano natututo ang mga tao mula sa mga kwento, at bakit ang mga kwento ay walang masyadong komentaryo.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?