Asia: GRN's Picture Books on Short Term Mission

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

Ian speaks about using the GRN picture book while on short term mission.

Katulad na kaalaman

Mga Patotoo at Kwento - Ang kilos ng mga kagamitan ng GRN! Ang ilan sa mga kamangha-manghang patotoo kung paano ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga recording ng GRN, aklat na larawan at mga playback devices.

Australia - Kaalaman tungkul sa Australia

Flipcharts and Picturebooks - Read testimonials about the impact of the GRN flipcharts and picturebooks