Teso language: Please make more!

Teso language: Please make more!

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

Thank you so very much for providing the words of life audio recordings in the Teso language. The messages are so uplifting even my grandmother appreciates it.

This is only 20mins. Can you please provide some more? I kindly request you to provide more of this.

Thanks you and God bless you once again.

Katulad na kaalaman

Mga Patotoo at Kwento - Ang kilos ng mga kagamitan ng GRN! Ang ilan sa mga kamangha-manghang patotoo kung paano ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga recording ng GRN, aklat na larawan at mga playback devices.