The Saber in Use

Katulad na kaalaman

Mga Patotoo at Kwento - Ang kilos ng mga kagamitan ng GRN! Ang ilan sa mga kamangha-manghang patotoo kung paano ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga recording ng GRN, aklat na larawan at mga playback devices.

MP3 Player Distribution - Provide MP3 players to national pastors and evangelists, covering cost of player, freight and customs charges

Electronic prophets speak in remote Australia - When the late Rev Mawunyndjil Garrawirrtja first saw the Saber audio device, it was the day he'd been diagnosed with terminal cancer.

Ang "Saber" MP3 player na pinapandar ng kamay - Ang Saber digital player na pinaaandar ng kamay ay maaari ng gamitin sa buong mundo. Ito ay matatag at matibay at pinatutugtug gamit ang MP3 at WMA files.

A first glimpse of the Saber player (historic) - The Saber player is a hand wind MP3 player currently in development by GRN. This video shows some of the prototypes in action.