Contact

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.
If you would like to help translate this site please click here.


View Larger Map

Address:

Postal: PO Box 899, Seven Hills NSW 1730
Street: 1/36 Stoddart Road, Prospect NSW
Phone: 02 9899 2211 or +61 2 9899 2211

Email

We also have representatives in several states who are available to visit your church or other group. Please call us for details.

Member of Missions Interlink and Bible Agencies Australia

ABN: 85 000 260 033

Click here to find languages spoken and recordings available in Australia.

Manatiling may kaalaman

Tumanggap ng nakakasiglang kuwento, puntos ng panalangin at mga paraan upang makakuha ng kasangkot sa pagbabahagi ng kuwento ni Hesus sa bawat wika

Maghanap pa