5fish Testimonials

Katulad na kaalaman

Mga Patotoo at Kwento - Ang kilos ng mga kagamitan ng GRN! Ang ilan sa mga kamangha-manghang patotoo kung paano ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga recording ng GRN, aklat na larawan at mga playback devices.

5isda: ang nilalaman ng GRN sa iyong device - Ang GRN ay nakalikha ng tamang aplikasyon para madaling maipamahagi at patugtugin ang mga GRN recording sa mobile devices.