Script Library - Tsonga

Script Library - Tsonga

หน้านี้ยังไม่มีในภาษาไทย.
If you would like to help translate this site please click here.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6000 languages and dialects. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

บทความนี้เตรียมเพื่อแปลและบันทึกเสียงในภาษาต่างๆ ควรประยุกต์กับวัฒนธรรมและภาษาต่างๆ เพื่อความเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น คํำบางคําหรือบางความหมายอาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรือบางทีต้องตัดออกเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละวัฒนธรรม

Scripts in Tsonga

Languta, Yingisa, Hanya Buku 1

(Look, Listen & Live 1: Beginning with GOD) - Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Languta, Yingisa, Hanya Buku 2

(Look, Listen & Live 2: Mighty Men of GOD) - Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Languta, Yingisa, Hanya Buku 3

(Look, Listen & Live 3: Victory through GOD) - Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Languta, Yingisa, Hanya Buku 4

(Look, Listen & Live 4: Servants of GOD) - Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Languta, Yingisa, Hanya Buku 5

(Look, Listen & Live 5: On Trial for GOD) - Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Languta, Yingisa, Hanya Buku 6

(Look, Listen & Live 6: JESUS - Teacher & Healer) - From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Languta, Yingisa, Hanya Buku 7

(Look, Listen & Live 7: JESUS - Lord & Saviour) - From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Languta, Yingisa, Hanya Buku 8

(Look, Listen & Live 8: Acts of the HOLY SPIRIT) - The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

ค้นหาเพิ่มเติม