Andando juntos

เค้าโครง: How can two walk together unless they are agreed? Refers to when the listener believed and asks, "Having left the path of Satan, have you stayed on the path of Jesus?"-- that is, agreeing with Christian attitudes and behaviour. Mentions forgiving others; anger; returning good for evil; greed, etc. If we do not agree with Jesus our path becomes dark. Agreeing results in the fruit of the Spirit.

รหัสบทความ: 187

ภาษา: Portuguese

หัวข้อ: Fruit of the Spirit; Obedience; Spiritual Growth; Leaving old way, begin new way; Joy, happiness, rejoicing; Faith, trust, believe in Jesus; Light/Darkness; Christian values

ผู้ฟัง: New Christian

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

ระดับของผู้ฟัง: General

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Teaching

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Paraphrase

สถานะ: Approved

บทความเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการแปลและบันทึกเสียงภาษาอื่นๆ ควรดัดแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษาแต่ละภาษา คำศัพท์และแนวคิดบางคำที่ใช้อาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรือแทนที่ หรือตัดออก

เนื้อหาบทความ

Meu amigo, tenho algo estranho para lhe contar. Deus nos fez uma pergunta!

Talvez dirá, "Mas Deus nao conhece tudo? Porque precisaria nos fazer uma pergunta?" É verdade, Deus nao precisa da nossa sabedoria Ele conhece todas as coisas até mesmo Os segredos do teu coraçao nao estao escon-didos dEle. Mas Ele nos fez uma pergunta porque quer que consideramos algo de grande importância.

Ele pergunta, "Como poderia dois andarem Juntos se nao estiverem de acordo?"

Meu amigo, quando te tornaste um crente em Jesus, deixaste o caminho de Satanás e tudo que era mau. Pediste a Jesus para te perdoar, e limpar teu coraçao pecaminoso. Abriste o teu coraçao a Ele, e Ele lhe deu Seu Espirito para habitar em ti. A vida de Deus veio habitar em ti, e agora tens a vida eterna. Quando morrer, irás para o lu-gar bom que Deus está preparando para você. Lá viveras para sempre cheio de alegria.

Já deixaste o caminho de Satanás, e estás andando no caminho de Jesus. Apesar de nao O ver, Jesus anda ao teu lado. Mas você sempre segues o caminho de Jesus? Deus diz, `Como poderao dois andarem juntos se nao esti-verem de acordo?" Jesus diz, "Perdoai os que vos fizeram mau, porque Eu vos perdoei (a vos)." Mas tu segues o caminho da ira. Deus diz, `Amai vossos inimigos, fazes o bem aos que te odeiam.' (mas você planeja o mau contra eles. Deus diz, "Retribui a maldade com o bem, para que todos saibam que sois filhos de Deus." mas tu nao obedeces as Suas palavras. Ele diz, "Nao de importância ao ajuntamento de coisas materiais." Mas tu se-gues o caminho da ganância. Meu amigo, Deus pergunta, "Como podem andar dois juntos se nao estiverem de acordo?"

Deus diz que os que seguem Seu caminho, andam na luz, porque Jesus anda com eles. Ele diz, "Eu vos guiei pelos caminhos certos."

Existem tempos quando teu caminho esta escuro? E porque nao obedecestes as palavras de Jesus. Tens deixado Seu caminho de luz. Você nao podes ficar em Seu caminho, a menos que concordares com Suas palavras. Deus diz que se andares no Seu caminho de luz, estarás em paz com os outros crentes, e que o sangue de Jesus Cristo deixara teu coraçao limpo.

Jesus diz, "Ore freqüentemente. Agradece a Deus por tudo que Ele te dar. Isso fará com que teu caminho brilhe mais e mais." Estas andando com Jesus em Seu caminho de luz? Se concordar com Ele, obedeceres Seus man-damentos
.
Meu amigo, nao seja enganado. Se estas andando no caminho escuro da ira, orgulho, inveja, e mentira, estas concordando com Satanás. Deus diz que quando andares no caminho de Jesus, sao estas coisas que serao parte de você; o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidao, domínio próprio.* Estas coisas crescerao em ti ate chegarem a ser como frutos maduros numa arvore, e os outros verao aquilo que Deus fez crescer em ti. A tua vida será doce e agradável, e outros irao querer andar no caminho de Jesus tam-bém.
Meu amigo, Deus diz, "Existe um caminho que aos olhos do homem parece bom, mas seu fim da em caminhos de morte." Nao deixe Satanás te enganar: no seu caminho escuro existem a tristeza, afliçao, e a destruiçao. Mas o caminho de Deus e como uma luz que brilha, e vai brilhando cada vez mais com gozo, e alegria para aqueles que andam com Deus. Penses nesta pergunta, "Poderao dois andarem juntos se nao estiverem de acordo?"
*para tribos e línguas que nao tem estas palavras, modifica para: Deus diz que quando seguires o caminho de Jesus, serás como uma arvore plantada perto de água doce (boa) cuja fruta e boa, e saborosa. Terás felicidade, paz, paciência, benignidade, bondade. Outros verao aquilo que Deus fez crescer em ti, e eles também hao de desejar andar no caminho de Jesus

(Continua daqui em diante com o próximo parágrafo)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?