Cristo en Ti

เค้าโครง: Conversation between two Christians reading Scripture and discussing the high standards set by God. Discovering the solution of "abiding in the Vine." Adaptable to local needs by changing the Scripture quotes to apply to problems among them.

รหัสบทความ: 013

ภาษา: Spanish: Latin America

หัวข้อ: Christian values

ผู้ฟัง: New Christian

รูปแบบ: Dialog

ประเภท: Messages and Fiction

ระดับของผู้ฟัง: General

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Teaching

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Extensive

สถานะ: Approved

บทความเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการแปลและบันทึกเสียงภาษาอื่นๆ ควรดัดแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษาแต่ละภาษา คำศัพท์และแนวคิดบางคำที่ใช้อาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรือแทนที่ หรือตัดออก

เนื้อหาบทความ

1. (Saludos) Oh, veo que está leyendo la Biblia.

2. Sí, estas palabras son como la comida a mi alma. Ellas me dan fuerza.

1. Sigue leyendo, mi amigo. Yo también soy cristiano.

2. Bueno. «Ustedes han oído que se dijo a los antepasados:
‘No mates’, y el que mate será culpable de juicio. Pero Yo les digo:
Todo aquel que se enoja contra su hermano sin causa, será culpable de juicio. También dijo: ‘no cometas adulterio’. Pero Yo les digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, échalo de ti. Pues mejor es que uno de tus miembros perezca, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Has oído, ‘Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo’; pero Yo os digo:
– Amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan el bien a los que os aborrecen, y oren por los que os insultan y persiguen».

1. Oh, mi amigo, estas palabras de Jesús son muy difíciles. Cuando las oigo me avergüenzo, porque sé que no las he guardado. ¿Sera posible obedecer estas palabras?

2. Esa es una buena pregunta. Su palabras no pueden ser perfectamente obedecida, excepto por el mismo Jesús.

1. ¿Qué quiere decir? ¿Se nos pide hacer algo que es imposible hacer? ¿Y se espera que obedezcamos?

2. Dios nos manda a obedecer su Palabra. Sin embargo, sólo Jesús es capaz de obedecerla en su totalidad. Pero, si usted es un cristiano verdadero, el Espíritu de Jesús que vive en su corazón le ayudara. Entréguese a Jesús completamente. Entonces, Él le permitirá obedecer. Escuche las palabras de Jesús:
«Yo soy el árbol de vida y ustedes las ramas. El que permanezca en mí, y Yo en él, éste lleva mucho fruto. El que se separa de mí, no podrá hacer nada. Si permanecen en Mí, y Mis palabras permanecen en ustedes, ustedes podrán pedir y será hecho en Mi nombre».

l. Pero, ¿cómo podremos permanecer en Jesús?

2. Por fe. ¿Recuerda el día cuando recibió a Jesús la primera vez, porque descubrió que no podía salvarse así mismo? Usted decidió confiar en Jesús. De la misma forma, viviremos día con día, de victoria en victoria sobre los pecados. Pidamos a Dios por Su fuerza, cuando nosotros no tengamos fuerzas, y piense en estas palabras:
«Todo lo puede en Cristo que me fortalece." "Ya no soy yo, pero Cristo vive en mí».

1. Oh, ya entiendo. Debemos llenar nuestros corazones con la palabra de Dios, y dejar que Jesús mismo viva en nosotros. Pues cuando Satanás me ponga tentaciones para hacer lo malo, yo podre pedir fuerzas a Jesús.

2. Sí, en efecto. Muchas veces usted no se sentirá feliz. Muchas veces Satanás pondrá tentaciones, y problemas vendrán. Pero, nosotros caminaremos en fe, y no en nuestros sentimientos. Es por eso que debemos vivir agradecidos, aun cuando no nos sentimos felices. Jesús quiere que confiemos Él. Él dijo:
«Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo ».

Ref: Mt 5: 21-22; 27-29; 43-44 Juan 15:5, 7 Fip 4:13 Gal 2:20 Mt. 28: 20

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?