La Lengua

เค้าโครง: Strong antidote for gossip. Begins with incident in Amazon tribe of man who was wrongly killed because of a false rumor. Paraphrase of James 3:2-12. Condemns the destructive power of gossip. Appeal to discern truth, repent of sins of the mouth and speak things kind, true and necessary.

รหัสบทความ: 227

ภาษา: Spanish: Latin America

หัวข้อ: Witchcraft, paganism; Spiritual Growth; Sin, disobedience

ผู้ฟัง: New Christian

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Personal Stories

ระดับของผู้ฟัง: General

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Teaching

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Paraphrase

สถานะ: Approved

บทความเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการแปลและบันทึกเสียงภาษาอื่นๆ ควรดัดแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษาแต่ละภาษา คำศัพท์และแนวคิดบางคำที่ใช้อาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรือแทนที่ หรือตัดออก

เนื้อหาบทความ

Amigos, quiero contarles lo malo que es decir cosas malas de otras personas.

Había un hombre que vivió en una tribu grande en el Río Amazonas. Este hombre vivía con su esposa y sus hijos. Un día varias personas de su tribu que vivían en otra aldea vinieron a la aldea de este hombre, y pidieron al jefe de la aldea que les permitiera matar a este hombre. El jefe les dijo que sí, pero que tenían sacarlo del pueblo para que su sangre fuera derramada fuera de la aldea.

Se fueron pues los hombres a la casa del hombre, lo drogaron, se lo llevaron a la selva, y allí lo mataron con un garrote. ¿Porque sucedió esto? Esto sucedió porque un hombre dijo una mentira. Había dicho que este hombre practicaba la brujería y que él causaba las enfermedades. Este hombre fue asesinado por causa de una mentira. Se dijo algo que no era cierto.

Es muy malo decir cosas falsas de los demás; esto siempre trae problemas. Escuchen lo que la Palabra de Dios dice sobre los chismes y las mentiras: «Los cobardes, los asesinos los idolatra; los que cometen inmoralidades
sexuales y todo los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre».

En otra parte dice:
«Si alguno no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, que sabe también poner freno a todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan, podemos dirigir todo el animal. Fíjense también en los barcos; aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, el piloto los maneja por donde él quiere con solo un pequeño timón. Así pasa también con la lengua; es una parte muy pequeña del cuerpo, pero capaz de muchas cosas grandes. ¡Que bosque tan grande puede quemarse por un pequeño fuego! Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda persona.

El hombre puede amansar toda clase de fieras, aves, serpientes y animales del mar, y los ha amansado; pero nadie puede amansar la lengua. Con esta misma lengua alabamos a nuestro Dios y Padre, y maldecimos a los hombres que Dios ha hecho a Su propia imagen. De la misma boca salen alabanzas y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de un mismo manantial puede salir a la vez agua dulce y agua amarga? ¿Puede acaso una higuera dar aceitunas, o puede una planta de uvas dar higos? Pues tampoco puede un mismo manantial dar a la vez agua dulce y agua salada».

Hermanos, con esto hemos aprendido dos enseñanzas de Dios:
1. No debemos creer todo lo que nos dicen. Debemos investigar primero si lo que escuchamos es verdad.

2. Debemos pedir a Dios que nos perdone por haber mentido, e inclusive debemos pedirle perdón por las malas críticas que hemos hecho de otras personas, aunque sean verdad.

Pidamos a Dios que nos dé una lengua como un manantial de agua dulce. Antes de decir algo de otra persona, pregúntemos a Dios si es algo amable, verdadero y si es necesario decirlo.

Ref.: Apoc. 21:8 James 3: 2-12

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?