Nacimiento de Jesús

เค้าโครง: Tells of Mary, the angel coming to her and also to Joseph. They both believed and accepted the message. Jesus was born, grew up, went about teaching and healing. His power, love, death and resurrection. Invitation.

รหัสบทความ: 290

ภาษา: Spanish: Latin America

หัวข้อ: Incarnation; Saviour of Sinful Men; Birth of Christ; Salvation; People of God

ผู้ฟัง: Muslim; Catholic; General

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

ระดับของผู้ฟัง: Simple

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Evangelism

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Paraphrase

สถานะ: Approved

บทความเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการแปลและบันทึกเสียงภาษาอื่นๆ ควรดัดแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษาแต่ละภาษา คำศัพท์และแนวคิดบางคำที่ใช้อาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรือแทนที่ หรือตัดออก

เนื้อหาบทความ

El Libro de Dios (la Biblia) nos dice que antes de que Jesús viviera a este mundo, Él estaba en el cielo con Dios. Cuando Dios hizo el mundo, Jesús le ayudó. Luego, mucho más tarde, vino al mundo en la forma de un hombre.
Ahora voy a decirte cómo sucedió.

Había una joven llamada María. Ella no estaba casada, y nunca se había acostado con ningún hombre. Ella tenía la intención de casarse con José – su prometido. Antes de que ellos se casaran, Dios envió a un ángel para hablar
con María.

El ángel se acercó y dijo: « María, no tengas miedo. Dios está contento contigo. Dios te dará un hijo. Tú todavía no tienes esposo pero, el Espíritu de Dios pondrá el niño en ti. Su nombre será Jesús. Él salvara al pueblo de
sus pecados ».

Entonces María dijo: « ¿Cómo puede ser esto? Nunca me he acostado con un hombre ».

El ángel le respondió: « Esto no será por medio de un hombre. Por eso se le llamara el Hijo de Dios ». —Entonces el ángel se fue.

María creyó lo que el ángel le había dicho. Después, ella se fue a otra ciudad y permaneció con algunos familiares por unos meses. Cuando ella regresó de su viaje, José vio que María estaba embarazada. Él se preocupó mucho
por esto y pensaba dejarla.

Pero el mismo ángel vino a hablar con él. El ángel le dijo: « No tengas miedo de casarse con María. Ella está embarazada por el Espíritu Santo. Cuando nazca el niño, le pondrás por nombre Jesús. “Él salvar al pueblo del castigo
de sus pecados” ».

Entonces José contrajo matrimonio con María, pero no durmió con ella, hasta después del nacimiento de Jesús.

Jesús creció, y cuando Él tenía 30 años, dejó la casa de sus padres. Empezó a ir de pueblo en pueblo enseñando el mensaje de Dios, y sobre la salvación. Él sano a muchos enfermos, e hizo andar a los cojos, y a los ciegos los hizo
ver. Él hizo oír a los sordos y a los mudos los hizo hablar. Jesús también les ordenó a los espíritus del demonio de que salieran de las gentes que ellos tenían poseída. Él podía hacer todo esto porque Él es el Hijo de Dios.

Cuando Él ayudó a la gente en estas formas, todos pudieron ver que Él tenía el poder de Dios. Algunos de ellos creyeron que Él era el Hijo de Dios. Jesús vio sus pecados, pero los amó verdaderamente. Debido a su gran
amor, Él estuvo dispuesto a morir por todas las personas en el mundo. Cuando Él murió, Él pago por nuestros pecados. Él quiere que la gente crea en Él por la razón de que Él es el único que puede salvarnos. Su palabra dice:
« Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna». Juan 3:16

Querido amigo, cree en Jesús. Él tiene el poder para liberarte de Satanás y de todos los espíritus malignos. Él lo hará por ti si tú se lo pides. Habla con Dios ahora mismo en el nombre de Jesús, y Él te escuchará.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?