Arrepentimiento y Juicio

เค้าโครง: Tells of God's judgment on Nineveh and its escape when the people repented. God's judgment will come on all who do not turn from evil. We cannot serve both Satan and God. God sees inside the heart. Turn to Jesus.

รหัสบทความ: 280

ภาษา: Spanish

หัวข้อ: Saviour of Sinful Men; Repentance; Judgement

ผู้ฟัง: General

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

ระดับของผู้ฟัง: Simple

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Evangelism

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Paraphrase

สถานะ: Approved

บทความเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการแปลและบันทึกเสียงภาษาอื่นๆ ควรดัดแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษาแต่ละภาษา คำศัพท์และแนวคิดบางคำที่ใช้อาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรือแทนที่ หรือตัดออก

เนื้อหาบทความ

Yo quisiera hablarles sobre cómo no darles importancia al pecado. Dios dice que Ud. debe poner a un lado sus malas costumbres, y que debe confesar sus debilidades con el corazón abierto. Luego entreguese a Jesús, Quien murió en la cruz, y cree afirmamente que El le perdona. Ahora, oiga lo que Dios dice cuando no se le da importancia al pecado.

Dios quiere que toda la gente sea Suya. El nos creó a todos, pero Satanás ha engañado a mucha gente y la ha llevado muy lejos de Dios. Pero Dios siempre nos está llamando para que retornemos a El.

Hace mucho tiempo había un lugar llamado Nínive. Era tan grande que se empleaban tres días caminando para cruzarlo. En Nínive había tanta gente que era muy difícil contaría toda. Pero Dios dijo: "La gente de Nínive es muy mala, si ellos no se arrepienten en 40 días los destruire'." Luego mandó Dios a un hombre que se llamaba Jonás para que les diera este mensaje. Cuando toda la gente implorar mucho a Dios; debemos dejar nuestras malas costumbres. Si nos arrepentimos verdaderamente, tal vez Dios nos perdone a todos y Su ira no nos destruya." La gente de Nínive se humilló. Cuando Dios se dio cuenta que ellos habían dejado sus malas costumbres, no los destruyó.

Antes que Jesús comenzara a predicar, Dios mandó a un hombre llamado Juan Bautista a predicar a la gente. El les decía que ellos eran ingeniosos y tramposos como la serpiente. Les decía que dejaran sus malas costumbres, el egoismo, el engaño, las malas conversaciones, las quejas. Les decía que debían confesar sus pecados a Dios. Si se arrepintieran verdaderamente, Dios les oiriá y los limpiaría de sus pecados. Una vez Juan les dijo en parábola que nuestras vidas eran como un árbol. "Aquel árbol que no de fruto, será cortado con un hacha y echado al fuego." En esta forma hablaba Juan a la gente.

Ahora, ¿cómo anda Ud.? ¿Cuáles son los pecados que Ud. debe dejar y de los cuáles se debe arrepentir? ¿Es Ud. pagano? ¿Adora Ud. espíritus de antepasados? Dios dice que el es el único Dios verdadero y que Ud. Debe vennerarlo y servirle. Uds. deben dejar en paz los espíritus de sus antepesados. La demás gente dirá que Ud. es Cristiano, pero, ¿ lleva Ud.todavía amuletos? ¿Los usa, o los guarda en su casa? Dios demanda que se arrepientan por esto, y que los destruyan. Ud. no puede servir al mismo tiempo a Dios y a Satanás. ¿Roba Ud., hace brujerías, hace mal de otros, o comete adulterio? Dios dice que confiese sus pecados con el corazon arrepentido. Luego entréguese a Jesucristo, que dió su sangre para perdonarlo. (Dios dice: "Los hombres miran al exterior de otro hombre para ver si es bueno o malo. Pero Dios mira más profundamente." El mira el corazón. Dios quiere que exterminemos todo lo que sea malo en nosotros, en la misma forma que tumbamos una casa derruído. Luego debemos edificar nuestras vidas según la palabra de Dios y seguir siempre sus enseñanzas.)
(Omita, si no hay tiempo.)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?