As-tu des inquietudes ?

เค้าโครง: We must trust Jesus to help in trouble and hardships. God cares for us. Bring our problems to Jesus. Promises from the Bible.

รหัสบทความ: 331

ภาษา: French

หัวข้อ: Prayer, petition; Love of God; Problems, troubles, worries; Forgiveness; Faith, trust, believe in Jesus; Heart, soul of man; Power of God / Jesus

ผู้ฟัง: General; Women; New Christian; Western

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

ระดับของผู้ฟัง: General

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Pre-evangelism; Teaching

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Extensive

สถานะ: Approved

บทความเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการแปลและบันทึกเสียงภาษาอื่นๆ ควรดัดแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษาแต่ละภาษา คำศัพท์และแนวคิดบางคำที่ใช้อาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรือแทนที่ หรือตัดออก

เนื้อหาบทความ

Aujourd’hui, beaucoup de gens s’inquiète pour différentes choses. Hommes et femmes s’inquiète pour leur familles et pour la nourriture quotidienne. Les jeunes s’inquiètes de se qui est à la mode ; pour la facon de s’habiller , quoi acheter. Ils s’inquiètes a propos de l’argent et d’autres choses. Ils s’inquiètes pour trouver du travail.

Les croyantes qui suivent le Messie ont cru en Jésus Christ pour changer leurs cœurs et pour se pardoner de leurs péchés. Ils ont cru que Jésus s’ont sauvé et s’ont pardoné de leurs péchés, mais ils doivent aussi croire en Lui pour s’aider dans leurs problèmes et souffrances.


Et toi ? Est tu Inquiet ? Qu’elles sont tes inquiètudes ? Dis-les à Jésus et Dieu répondra à tes demandes. Jésus as dit :<< Demande et tu recevras, cherche et tu trouveras, frappe à la porte et l’on t’ouvriras.>> Comme un bon Père céleste, Il répondra a tes prières mais nous devons etre patient pour recevoir la réponse du Seigneur. Quelques fois, il dit non parceque il voit que cela ne serait pas un bonne chose pour nous, ou peut-etre nos raisons de vouloir quelques choses ne sont pas bonnes. Quelque fois il dit :<>.

Sait tu que Dieu prend soins de toi ? Si non, croit en Lui maintenant et dit lui :<> Cela est sur qu’il te pardonera et te donnera une nouvelle facon de comprendre.

Regarde combien sont merveilleuses les fleurs et combien les oisequx sont heureux de voler. Le Seigneur prends soins de tous, et de toutes choses.Combien plus pense tu que Dieu prends soins de toi, qu’il t’as faits, une personne bien spécial ? Je sais dès fois on parle bien plus de nos problèmes et faisont bien peut pour les changer. Quand tu as un problème, arrète-toi de te demander : <>, mais en revanche prie pour cela. Cela est mieux d’allumer une lampe que de se plainder d’etre dans le noir.

Aujourd’hui, qu’nous prions et portions nos problèmes à Jésus, parcequ’il nous à dit dans son livre, que si nous avons n’importe quels problèmes, nous devons lui dire. Lui sait bien nos problèmes, meme avant que l’on viennent lui dire, avant qu’on lui demande de l’aide. Il attends seulement d’entendre notre voix. Jésus est notre meilleur ami ; nous n’avons pas besoin d’etre éffrayé de Lui .

Dans la Parole de Dieu, il y à beaucoup de mots de promesses pour les enfants de Dieu. Écoute.Voila quelques-une des paroles que Dieu nous à donné pour que nous puissions savoir qu’il nous aime et qu’il prends soins de nous. Dieu à dit :

(Jean 14 :18) << Je ne t’abbandonerai pas, je n’oublirai pas de te comforter, je serai là>>

(Philippiens 4 :6,7) << Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ.>> --OU-- <>

(Jacques 1 :5)<< Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.>> --OU--<>

(Psaumes 37 :3) <> --OU--<>.

(4) <> --OU--<>
(5) Recommande ton sort à l'Eternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.
(6) Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit comme le soleil à son midi.
(7) Garde le silence devant l'Eternel, et espère en lui; Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.
(8) Laisse la colère, abandonne la fureur; Ne t'irrite pas, ce serait mal faire.
(9) Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en l'Eternel posséderont le pays.
(10) Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus; Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu.
(11) Les misérables possèdent le pays, Et ils jouissent abondamment de la paix.
(16) Mieux vaut le peu du juste Que l'abondance de beaucoup de méchants;
(17) Car les bras des méchants seront brisés, Mais l'Eternel soutient les justes.
(18) L'Eternel connaît les jours des hommes intègres, Et leur héritage dure à jamais.
(19) Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, Et ils sont rassasiés aux jours de la famine.
(23) L'Eternel affermit les pas de l'homme, Et il prend plaisir à sa voie;
(24) S'il tombe, il n'est pas terrassé, Car l'Eternel lui prend la main.
(28) Car l'Eternel aime la justice, Et il n'abandonne pas ses fidèles; Ils sont toujours sous sa garde, Mais la postérité des méchants est retranchée.
(39) Le salut des justes vient de l'Eternel; Il est leur protecteur au temps de la détresse.
(40) L'Eternel les secourt et les délivre; Il les délivre des méchants et les sauve, Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge.

(Réferences : Jean14.18 / Philippiens 4.6,7 / Jacques 1.5 / Psaumes 37.3-11, 16-19, 23-24, 28, 39-40.)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?