บันทึกเสียงบทความนี้: Cain and Abel

แสดงรายการ1 ถึง 14 ของ 14

จีนฟูฉาว [China, Fujian] - Words of Life

Are [Papua New Guinea, Milne Bay] - Bible stories

Bahnar [Vietnam, Central Highlands, Gia Lai] - Words of Life

Balti [Pakistan, Baltistan] - Words of Life 2

Chinese, Puxian [China, Fujian] - Words of Life

Hixkaryana [Brazil, Pará] - Stories of God 1

Jakalteko: Eastern [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life 2

Jarai [Vietnam, Central Highlands, Gia Lai] - Words of Life

Kadiweu [Brazil, Mato Grosso do Sul] - Words of Life 2

Kaingang [Brazil, Paraná] - Words of Life 2

Kayabi [Brazil, Mato Grosso] - Words of Life

Tachelheit [Morocco] - Words of Life

Tajiki [Tajikistan] - Words of Life 1

Yaitepec Chatino [Mexico, Oaxaca, Juquila] - Messages w/ CHATINO: Panixtla

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?