บันทึกเสียงบทความนี้: TLC Lesson 2 - The Death of Christ

แสดงรายการ1 ถึง 29 ของ 29

Bobo Madare, Southern [Burkina Faso] - Words of Life

Braj Bhasha: Antarbedi [India, Uttar Pradesh] - Words of Life - Outreach

Chin, Dai: Ngxang [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

Chin, Eastern Khumi: Lemi [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

Chin, Falam: Taisun [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

Chin, Hakha [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

Chin Kungsho [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

Gbereshe Mandingo [Sierra Leone] - TLC Lesson 2 - The Death of Christ

Kebu Fula [Sierra Leone] - TLC Lesson 2 - The Death of Christ

Kikuyu [Kenya] - The Living Christ - Lessons 1 - 3

Kissi, Northern: Teng [Guinea] - TLC Lesson 2 - The Death of Christ

Kono [Sierra Leone, Eastern] - TLC Lesson 2 - The Death of Christ

Kuranko: Sengbeh [Sierra Leone, Northern] - TLC Lesson 2 - The Death of Christ

Limba, East: Northern [Guinea] - TLC Lesson 2 - The Death of Christ

Limba, West-Central: Western [Sierra Leone, Northern] - TLC Lesson 2 - The Death of Christ

Loko [Sierra Leone, Northern] - TLC Lesson 2 - The Death of Christ

Naga, Akyaung Ari [Myanmar, Sagaing, Layshi] - The Birth of Christ & The Death of Christ

Naga, Kokak [Myanmar, Sagaing, Layshi] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

Naga, Long Phuri [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

Naga, Makuri [Myanmar, Sagaing] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

Palaung, Samlung [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

Pular: Futa Peta [Guinea] - TLC Lesson 2 - The Death of Christ

Pumi, Southern [China, Yunnan] - Words of Life

Swahili [Kenya] [Kenya] - The Living Christ - Lessons 1 - 3

Uppu Tuiship [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

Yalunka: Sulima [Guinea] - TLC Lesson 2 - The Death of Christ

กะยาตะวันตก [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

ไทใหญ่ [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

พม่า [Myanmar] - The Living Christ - Lessons 1 & 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" มีภาพประกอบ 120 ภาพเพื่อใช้สอนเกี่ยวกับชีวิตและพันธกิจของพระเยซูอย่างละเอียด สื่อชุดนี้ค่อนข้างใหม่ ปัจจุบันจึงมีการบันทึกเสียงเพียงไม่กี่ภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach