บันทึกเสียงบทความนี้: Portrait of Jesus

แสดงรายการ1 ถึง 52 ของ 52

ลาว [Laos] - Portrait of Jesus

ทมิฬ [India, Tamil Nadu] - Portrait of Jesus

เขมร [Cambodia] - Portrait of Jesus

อูรดู [India, Jammu and Kashmir] - Portrait of Jesus (H)

จีนกลาง [China] - Portrait of Jesus (Modern)

จีนกลาง [China] - Portrait of Jesus (Union)

ญี่ปุ่น [Japan] - Portrait of Jesus

ภาษาไทย [Thailand] - Portrait of Jesus

ม้งเขียว [Myanmar, Shan State] - Portrait of Jesus

เวียตนาม [Vietnam] - Portrait of Jesus

จีนไหหนาน [China, Hainan] - Portrait of Jesus

ภาษาฮินดี [India, Bihar] - Portrait of Jesus

ภาษาฟาร์ซี [Iran] - Portrait of Jesus

ภาษาเกาหลี [Korea, South] - Portrait of Jesus

อิตาเลี่ยน [Italy] - Portrait of Jesus

อิ้วเมี่ยน [Vietnam, North East, Cao Bang] - Portrait of Jesus

จีนกวางตุ้ง [China, Guangdong] - Portrait of Jesus

ภาษารัสเซีย [Russia] - Portrait of Jesus

ภาษาเยอรมัน [Germany] - Portrait of Jesus

ภาษาตากาล็อก [Philippines] - Portrait of Jesus

ภาษาโปรตุเกส [Portugal] - Portrait of Jesus

Albanian, Gheg [Albania] - Portrait of Jesus

Albanian, Tosk [Albania] - Portrait of Jesus

Amharic [Ethiopia] - Portrait of Jesus

Arabic, Standard [Saudi Arabia] - Portrait of Jesus

Bahasa Indonesia [Indonesia] - Portrait of Jesus

Bengali [India, Assam] - Portrait of Jesus

Czech [Czech Republic] - Portrait of Jesus

Dari [Afghanistan] - Portrait of Jesus

Dutch [Netherlands] - Portrait of Jesus

Greek [Greece] - Portrait of Jesus

Gujarati [India, Gujarat] - Portrait of Jesus

Haitian Creole [Haiti] - Portrait of Jesus

Hebrew [Israel] - Portrait of Jesus

Hungarian [Hungary] - Portrait of Jesus

Kuvi [India, Odisha] - Portrait of Jesus

Latvian, Standard [Latvia] - Portrait of Jesus

Navajo [United States of America, Arizona] - Portrait of Jesus

Norwegian. [Norway] - Portrait of Jesus

Polish [Poland] - Portrait of Jesus

Punjabi, Eastern [India, Punjab] - Portrait of Jesus

Romanian [Romania] - Portrait of Jesus

Sabar [India, Odisha] - Portrait of Jesus

Slovak [Slovakia] - Portrait of Jesus

Somali [Somalia] - Portrait of Jesus

Spanish: Mexico [Mexico] - Portrait of Jesus

Swahili [Kenya] [Kenya, Lamu] - Portrait of Jesus

Telugu [India, Andhra Pradesh] - Portrait of Jesus

Tiv [Nigeria, Benue] - Portrait of Jesus

Turkish [Turkey] - Portrait of Jesus

Twi: Asante [Ghana] - Portrait of Jesus

Wapan [Nigeria, Taraba] - Portrait of Jesus

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?