บันทึกเสียงบทความนี้: The Heart

Language NamesRecordings Available
Mal Paharia [Jharkhand] - Words of Life 1
Saura: Orissa [Odisha] - Words of Life 3