บันทึกเสียงบทความนี้: God Loves Us

แสดงรายการ1 ถึง 54 ของ 54

Agbo [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Annang [Nigeria, Akwa Ibom] - Words of Life

Bijim [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Burka [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Dezi [Ethiopia] - Words of Life 2

Epie [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Fer [Nigeria, Plateau, Posat] - Words of Life

Fiome [Tanzania] - Words of Life

Fungom: Upper [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life

Hanga [Ghana, Northern] - Words of Life 1

Hohumono [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Ibani [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Ibo: Ika [Nigeria, Delta] - Words of Life

Ibo: Ikwerri [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Ijaw: Nimbe [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Iko [Nigeria, Akwa Ibom] - Words of Life

Inchazi [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Jen [Nigeria, Taraba] - Words of Life 1

Jirim [Nigeria, Taraba] - Words of Life

Jukun Takum [Nigeria, Taraba] - Words of Life

Kaivi [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Keaka [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Khana [Nigeria, Rivers] - Words of Life

!Kung Ekoka [Namibia] - Words of Life

!Kung Ekoka [Namibia] - Words of Life w/ KUNG & TSWANA

Kusur-Myet [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Lama [Togo] - Words of Life

Lame: Bamoro [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Laru [Nigeria, Niger] - Words of Life

Longuda: Nyuwar [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Mapudungun [Chile] - Words of Life

Miship [Nigeria, Plateau] - Words of Life 1

Moba: Natchaba [Togo] - Words of Life

Mushere [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Ngamambo [Cameroon, Nord-Ouest] - Becoming a Friend of God

Ngangam: Bgangam [Togo, Savanes, Oti] - Jesus Is The True Life

Ngemba: Mankon [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life w/ BAFUT

Ngwaw [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life

Nteng [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Odual [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Ogbogolo [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Oron [Nigeria, Akwa Ibom] - Words of Life

Piya-Kwonci: Piya [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Ron: Lis Ma Ron [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Tai Loi [Myanmar] - Words of Life

Tamberma: Niende [Togo] - Words of Life

Tiyaa [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Tzotzil de Huixtán [Mexico, Chiapas] - Words of Life

Urhobo [Nigeria, Delta] - Words of Life

Vagla [Ghana, Northern] - Words of Life

Xhosa [South Africa, Eastern Cape] - Words of Life

Yamba [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life

Yotti [Nigeria, Taraba] - Words of Life

Yumu [Nigeria, Niger] - Words of Life

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?