บันทึกเสียงบทความนี้: Philip and the Ethiopian

แสดงรายการ1 ถึง 16 ของ 16

อีสาน [Thailand, Eastern] - Words of Life 2

ไทยใต้ [Thailand, Ranong] - Words of Life 1

จีนฟูฉาว [China, Fujian] - Words of Life

กะยาตะวันตก [Myanmar] - Words of Life

Batak Toba [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - Words of Life

Bimoba [Ghana, Northern] - Words of Life

Brahui [Pakistan, Balochistan] - Words of Life

Bru [Vietnam, North Central Coast, Quang Tri] - Words of Life 2

Chin, Tedim [Myanmar] - Words of Life

Jaru [Australia] - Words of Life

Jingpho [Myanmar] - Words of Life

Kanembou [Chad, Kanem] - Words of Life 1

Kigiryama: Kauma [Kenya, Kwale] - Words of Life

Punjabi, Western: Taxila [Pakistan, Punjab, Taxila] - Words of Life

Tamajeq: Air [Niger] - Words of Life

Toraja [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?