บันทึกเสียงบทความนี้: What is a Friend?

แสดงรายการ1 ถึง 10 ของ 10

Cakchiquel: Solola [Guatemala] - Words of Life

Epena [Colombia, Cauca] - Words of Life

Gedeo [Ethiopia] - Words of Life

Inga, Jungle: Yunguillo-Condagua [Colombia, Cauca] - Words of Life 2

Kuna, San Blas: Bayano [Panama] - Words of Life 2

Logo [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 1

Mangbutu: Pygmy [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Quechua, Cuzco: Caylloma [Peru, Apurimac] - Words of Life

Quechua, Norte de Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - Words of Life

Tuyuca [Colombia, Vaupés] - Words of Life

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?