บันทึกเสียงบทความนี้: Burdens

แสดงรายการ1 ถึง 32 ของ 32

Awngi: Kwolla [Ethiopia] - Words of Life

Chamba: Lahouli [India, Himachal Pradesh] - Words of Life

Chenchu [India, Andhra Pradesh] - Jesus is the Way to Heaven

Chol: Tumbala [Mexico, Chiapas] - Words of Life

Chol: Tumbala Sabanilla [Mexico, Chiapas] - Words of Life

Degama [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Ekpeye [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Epie [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Gahri [India, Himachal Pradesh] - Words of Life

Gojari [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life

Ibibio [Nigeria, Akwa Ibom] - Words of Life

Itsekiri [Nigeria, Delta] - Words of Life

Kham [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life

Kofyar: Jipal [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Kulere [Nigeria, Plateau] - Words of Life w/ HAUSA: Kano

Mal Paharia [India, Jharkhand] - Words of Life 2

Monkole [Benin, Alibori] - Words of Life

Nde [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Nuer: Eastern [South Sudan, Upper Nile] - Words of Life

Ogbia: Kolo [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Oromo: Wellega [Ethiopia, Bale Metroplex_1] - Words of Life

Ososo [Nigeria, Edo] - Words of Life

Pogali [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life

Punjabi, Eastern [India, Punjab] - Words of Life 1 (H)

Purepecha [Mexico, Michoacan] - Words of Life

Saura: Lanjiya [India, Odisha] - Words of Life 2

Shako [Ethiopia] - Words of Life

Ukaan [Nigeria, Ondo] - Words of Life

Utugwang-Irungene-Afrike: Afrike [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Yekhee [Nigeria, Edo] - Message w/ IBIE: Southern

Yekhee [Nigeria, Edo] - Words of Life

Zoque de Francisco León [Mexico, Chiapas] - Words of Life

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?