บันทึกเสียงบทความนี้: Salvation Through Christ

แสดงรายการ1 ถึง 23 ของ 23

จีนแคะ [China, Guangdong] - Words of Life

จีนกลาง [China] - Words of Life 1

จีนแต้จิ๋ว [China, Guangdong, Chaozhou] - Believe in Jesus

จีนกวางตุ้ง [China, Guangdong] - Words of Life 1

Alta, Southern [Philippines, Visayas, Central Visayas, Bohol] - Words of Life

Anii: Giseda [Benin, Donga] - Words of Life

Bambili [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life

Doka Avong [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Greek [Greece] - Words of Life 1

Gurung: Gorkha [Nepal, Province 4, Gorkha] - Words of Life w/ NEPALI songs

Ho [India, Jharkhand] - Words of Life

Khengkha [Bhutan] - Words of Life

Konkani: Mangalore [India, Maharashtra] - Words of Life

Marathi [India, Maharashtra] - Words of Life 3

Marquesan, North [French Polynesia] - Words of Life 1

Nandi [Kenya, Nandi] - Words of Life 2

Neethakani [India, Andhra Pradesh, Chinnor] - Words of Life

Punjabi, Eastern [India, Punjab] - Words of Life

Romanian: Moldova [Romania] - Words of Life

Tanana, Upper [United States of America, Alaska] - Words of Life

Tigre [Eritrea] - Words of Life

Trinidadian English Creole [Trinidad and Tobago] - Messages w/ ENG.: Granada, etc

Varhadi-Nagpuri: Mahar [India, Maharashtra] - Words of Life

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?