บันทึกเสียงบทความนี้: Who has Power to Forgive Sins?

แสดงรายการ1 ถึง 74 ของ 74

พม่า [Myanmar] - Words of Life

กะเหรี่ยงสะกอ [Myanmar] - Who Is Jesus?

Abu Hashi:m [Sudan] - Words of Life

Acheron [Sudan] - Words of Life 1

Adyghe [Russia, Adygeya] - Words of Life

Anal: Pakan [India, Manipur] - Words of Life

Angkola [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - Words of Life

Anyin: Aowin [Ghana, Western] - Words of Life 2

Arabic, Sudanese: Khartoum [Sudan] - God's Plan for You

Arabic, Tunisian [Tunisia] - Words of Life

Baletha [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 2

Baluchi, Pakistan [Pakistan, Balochistan] - Words of Life

Blackfoot [Canada, Alberta] - Words of Life

Bowiri [Ghana, Volta] - Words of Life

Chinanteco de Palantla [Mexico, Oaxaca, Tuxtepec] - Words of Life w/ SPANISH songs

Digaro-Mishmi [India, Arunachal Pradesh] - God's love towards mankind

Drukai [Taiwan] - Words of Life

Fulfulde, Maasina [Mali, Segou] - Words of Life

Gbaya: Gbaya-Ndogo [South Sudan] - Words of Life

Gulfan [Sudan] - Words of Life

Gusii [Kenya, Kisii] - Words of Life 2

Hazong [India, Assam] - Summary of Mark

Huichol [Mexico, Jalisco] - Words of Life

Iyara: Ijumu [Nigeria, Lagos] - Words of Life

Jur: Molo [Sudan] - Words of Life

Kadazan, Tangaa [Malaysia, Sabah] - Words of Life 1

Kanuri, Manga [Niger] - Words of Life 2

Katla: Julud [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life

Koalib: Ngirere [Sudan, Kurdufan] - Words of Life

Kortala [Sudan] - Words of Life

Krongo [Sudan] - Words of Life

Lhasa [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life 4

Lhasa [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life 1

Lhasa [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life 3

Logorik: Tallau [Sudan] - Words of Life

Lomia: Ibonni [Sudan, ash-Sharqiyah] - Words of Life with Latuka songs

Loraming [Côte d'Ivoire] - Words of Life

Lumun [Sudan] - Words of Life

Madi, Southern [Uganda] - Words of Life 2

Madura [Indonesia, Jawa Barat (West)] - Words of Life

Maguindanao [Philippines, Mindanao] - Words of Life

Maranao: Lake Lanao [Philippines, Mindanao] - Words of Life

Mesakiin: Dagiig [Sudan] - Words of Life

Ndo: Kebutu [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Ninzam [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Nkem-Nkum: Nkem [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Pidgin, Nigeria [Nigeria] - Words of Life 2

Pokomo: Lower [Kenya, Garissa] - Words of Life 2

Pokot: West [Kenya, Baringo] - Words of Life 3

Polci [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Punjabi, Eastern [India, Punjab] - Words of Life 1 (M)

Punjabi, Eastern [India, Punjab] - Special (M)

Punjabi, Western: Taxila [Pakistan, Punjab, Taxila] - Words of Life

Purig [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life

Puyuma [Taiwan] - Words of Life

Saiset [Taiwan] - Words of Life

Samba Daka [Nigeria, Taraba] - Words of Life

Sartang [India, Arunachal Pradesh] - Salvation For Mankind

Saurashtrian [India, Tamil Nadu] - Words of Life

Shwaia [Sudan, Kurdufan] - Words of Life

Sunda [Indonesia, Jawa Barat (West)] - Words of Life

Swahili: Tanzania [Tanzania] - Words of Life 1

Temein [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life

Tira [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life

Toicha [Sudan] - Words of Life

Tsou [Taiwan] - Words of Life

Twi: Akwapem [Ghana] - Words of Life

Umm Heitan [Sudan] - Words of Life

Waciri [Pakistan, Balochistan] - Words of Life

Wakhi: Gojal [Pakistan, Baltistan] - Words of Life

Yaitepec Chatino [Mexico, Oaxaca, Juquila] - Messages w/ CHATINO: Panixtla

Yoruba [Benin] - Words of Life 1

Zande [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 5

Zapoteco de Ocotlan [Mexico, Oaxaca, Ocotlan, Santiago Apostol] - Words of Life

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?