บันทึกเสียงบทความนี้: The Way of Peace

แสดงรายการ1 ถึง 10 ของ 10

Culina (Peru) [Peru, Ucayali] - Words of Life 1

Iguta [Nigeria, Plateau] - Tradition

Kuna, Border [Panama] - Words of Life

Miju [India, Assam] - Words of Life 1

Miju [India, Assam] - Words of Life 2

Oriya: Western Oriya [India, Odisha] - Words of Life

Papiamentu [Netherlands Antilles] - Words of Life 1

Saraiki: Derawali [Pakistan, Punjab] - Messages w/ SARAIKI: Derawali

Tamazight, Central Atlas [Algeria] - Words of Life 1

us-Saare [Nigeria, Kebbi] - Confusion Of This World

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?