บันทึกเสียงบทความนี้: Jesus is Bigger than Spirits

แสดงรายการ1 ถึง 42 ของ 42

Aja: Tala [Benin, Mono, Kouffo] - Words of Life

Akebou [Togo] - Words of Life 2

Akposo [Togo] - Words of Life 2

Akposo: Amou Oblou [Togo] - Words of Life

Akposo: Ikponu [Togo] - Words of Life

Akposo: Litime [Togo] - Words of Life

Akposo: Logbo [Togo] - Words of Life

Akposo: Uma [Togo] - Words of Life

Apatani [India, Assam] - Words of Life 2

Boulba [Benin, Atakora] - Words of Life

Bourba [Benin, Atakora] - Words of Life 2

Ewe: Notse [Togo] - Jesus Is More Powerful Than All

Fon [Benin] - Words of Life 2

Gbe, Ayizo: Kadagbe [Benin, Atlantique] - Words of Life

Gbe, Defi [Benin, Oueme] - Words of Life & Songs

Ife [Togo] - Words of Life - Jesus is Stronger

Ife: Ilodji [Togo] - The True Life in Jesus

Ije [Benin, Zou] - Words of Life

Koubitcha [Benin, Zou] - Words of Life

Lama: Kante [Togo] - Jesus Can Save Us

Lamba: Defale [Togo] - Words of Life

Lamba: Kadjala [Togo] - Words of Life

Lamba: Yaka [Togo] - Words of Life

Moba: Natchaba [Togo] - Words of Life

Nateni [Benin, Atakora] - Words of Life

Nateni: Kuteni [Benin, Atakora] - Words of Life

Nateni: Tayari [Benin, Atakora] - Words of Life

Nawdm: East [Togo] - Words of Life

Nawdm: West [Togo, Kara, Niamtougou] - Words of Life 2

N'gangam: Motiem [Togo] - Words of Life & Songs

N'gangam: N'gbem [Togo] - Words of Life & Songs

Ntcham [Ghana, Northern, Zabzugu] - Jesus Can Save You

Ntcham: Kpandjal [Ghana, Northern] - Words of Life

Ntcham: Linangmanli [Togo] - Words of Life & Songs

Ntcham: Ncanm [Togo] - Words of Life

Ouatchi [Togo, Maritime, Vo] - Jesus Can Protect You

Ouatchi: Benin [Benin, Mono] - Jesus is my strength

Pila [Benin, Atakora] - Words of Life 2

Sola [Benin, Donga] - A New Nature

Tamberma: Niende [Togo] - Words of Life

Uripiv [Vanuatu, Malekula] - Words of Life - How To Find Life Forever

Waama: Tangamma [Benin, Atakora] - Words of Life & Songs

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?