บันทึกเสียงบทความนี้: The Passover (children)

แสดงรายการ1 ถึง 12 ของ 12

Bontoc Group [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Mountain Province] - Words of Life 2

Ibaloi [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Benguet] - Words of Life

Ibanag [Philippines, Luzon, Cagayan Valley] - Words of Life

Ifugao, Mayoyao [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Ifugao] - Words of Life

Isnag: Imandaya [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Apayao] - Words of Life

Kangkanai: Benguet [Philippines, Luzon, Cordillera Region] - Words of Life 2

Laizo-Chin [Myanmar] - Words of Life

Liberian Pidgin English [Liberia] - Words of Life

Mende [Sierra Leone, Eastern] - Words of Life 1

Romanche: Puter [Switzerland] - Words of Life

Tachelheit [Morocco] - Words of Life

Triqui de Chicahuaxtla [Mexico, Oaxaca] - Words of Life 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?