บันทึกเสียงบทความนี้: Obey God

แสดงรายการ1 ถึง 43 ของ 43

Aeka [Papua New Guinea, Northern] - Words of Life

Arifama [Papua New Guinea, Northern] - Words of Life

Atuku [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Aukan: Aluku [Suriname] - Messages w/AUKAANS: Stoelmans

Balti [Pakistan, Baltistan] - Words of Life 1

Bawoumvou [Gabon] - Words of Life

Bunama [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life

Bwaidogen [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life 1

Dari [Afghanistan] - Words of Life 1

Ewe [Ghana, Volta] - Words of Life 1

Fon [Benin] - Words of Life

Grebo, Central: Borobo [Liberia] - Words of Life

Hakka: Mei Shen [Taiwan] - Words of Life

Han [United States of America, Alaska] - Words of Life w/ TAKUDH: Loucheux

Iatmul [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Inupiatun, North Alaskan: Point Barrow [United States of America, Alaska] - Words of Life 1

Ishan [Nigeria, Edo] - Words of Life 2

Kafa [Ethiopia] - Words of Life

Konabere [Mali, Sikasso] - Words of Life

Krahn, Eastern: Kanneh [Liberia] - Words of Life

Lani: Western: Ilaga [Indonesia, Papua] - Words of Life 1

Lhao Vo [Myanmar] - Words of Life

Loma: Gbunde [Liberia] - Words of Life

Mianka: Dioundiou [Mali, Segou] - Words of Life

Misima-Panaeati [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life

Muhiang Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life 2

Oromo: Tulema [Eritrea] - Words of Life

Palaung [Myanmar, Kachin State] - Words of Life 1

Pashtu: Kabuli [Afghanistan] - Words of Life

Rao Group [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life 2

Samogho, Maya [Burkina Faso] - Words of Life

Senoufo, Nyarafolo [Côte d'Ivoire] - Words of Life w/ sngs SENOUFO: Tyebara

Somali [Somalia] - Words of Life

Swahili, Congo [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life 1

Taiwanese [Taiwan] - Words of Life

Tigrinya [Ethiopia] - Words of Life 2

Tsaangi [Congo, Republic of the, Lékoumou] - Words of Life

Tyap: Tyecarat [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Urat Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life 1

Urim [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Washkuk [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Zaiwa: Kachin [Myanmar] - Words of Life

Zande [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?