บันทึกเสียงบทความนี้: How Life-All-the-Time Came Back to the World

Language NamesRecordings Available
Miriwung [Australia, Northern Territory] - Words of Life
Misima-Panaeati [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life