บันทึกเสียงบทความนี้: Healing of Palsied Man

แสดงรายการ1 ถึง 43 ของ 43

Are Are: Marau Sound [Solomon Islands, Guadalcanal] - Words of Life

Arrarnta, Western [Australia, Northern Territory] - Words of Life

Awa: Elakia [Papua New Guinea] - Words of Life

Benabena [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life

Bia Ge [Papua New Guinea] - Words of Life

Bugis [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 1

Cakchiquel: Solola [Guatemala] - Words of Life

Cakchiquel: Sur de Sacatepequez [Guatemala] - Words of Life

Cheke Holo: Maringe [Solomon Islands, Isabel] - Words of Life

Chimanyika [Zimbabwe] - Words of Life

Chinanteco de Tepinapa [Mexico, Oaxaca, Choapam] - Words of Life

Evenki [Russia, Sakha (Yakutiya)] - Words of Life 2

Gela [Solomon Islands, Central Islands] - Words of Life

Ghari [Solomon Islands, Guadalcanal] - Words of Life

Golin [Papua New Guinea, Chimbu] - Words of Life

Hano [Vanuatu] - Words of Life 1

Icelandic [Iceland] - Words of Life

Kamano-Kafe [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life 2

Kroo [Liberia] - Words of Life

Lau [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life

Lobaha [Vanuatu, Aoba/Maewo] - Words of Life

Makassar [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 1

Merlava [Vanuatu, Torba] - Words of Life

More: Bolivia [Bolivia] - Words of Life

Nieuwa [Solomon Islands, Temotu] - Words of Life

Orokolo [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life

Pileni [Solomon Islands, Temotu] - Words of Life

Quechua, Cuzco: Caylloma [Peru, Apurimac] - Words of Life

Quechua, Norte de Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - LLL 7 JESUS - Lord & Saviour

Sa'a [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life

Sikaiana [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life

Simbo [Solomon Islands, Western] - Words of Life

Tairaha [Solomon Islands, Makira] - Words of Life

Tatuyo [Colombia, Vaupés] - Words of Life

Ubir [Papua New Guinea, Northern] - Words of Life

Vavatema [Vanuatu, Torba] - Words of Life

Zabana [Solomon Islands, Isabel] - Words of Life

Zapoteco de Coatecas Altas [Mexico, Oaxaca, Ejutla, Coatecas Altas] - Words of Life 2

Zapoteco de Lachixío [Mexico, Oaxaca, Zimatlan] - Words of Life

Zapoteco de Loxicha [Mexico, Oaxaca, Pochutla] - Words of Life

Zapoteco de Mixtepec de Miahuatlán [Mexico, Oaxaca, Miahuatlan] - Words of Life

Zapoteco de Xanica [Mexico, Oaxaca, Miahuatlan] - Words of Life

Zapoteco de Yalálag [Mexico, Oaxaca] - Messages w/ ZAPOTECO: Betaza

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?