บันทึกเสียงบทความนี้: God is Good

แสดงรายการ1 ถึง 51 ของ 51

Akawoia [Guyana] - Words of Life

Ankutshu Group [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life

Avatime [Ghana, Volta] - Words of Life

Ballanda [South Sudan] - Words of Life

Baloi [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Berta [Ethiopia] - Words of Life

Budja: Egbuta [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Chingoni [Tanzania] - Words of Life

Chin, Hakha [Myanmar] - Words of Life

Chin, Tedim [Myanmar] - Words of Life

Cokwe [Angola] - Words of Life 1

Gbe, Xwela [Benin, Atlantique] - Words of Life

Guji [Ethiopia] - Words of Life

Gumuz: Ganza [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life

Hehe [Tanzania] - Words of Life

Isolu [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Jur: Habat [Sudan] - Words of Life

Kadiweu [Brazil, Mato Grosso do Sul] - Words of Life 1

Karoto [Papua New Guinea, Northern] - Words of Life

Kinyanga [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Kiteke: Nord [Congo, Republic of the, Brazzaville] - Words of Life

Kiwenye Mituku [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Kizura [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - Words of Life

Koromira: Koianu [Papua New Guinea, North Solomons] - Songs

Lambya [Malawi] - Words of Life

Lenakel [Vanuatu] - Words of Life 1

Limbu [Nepal] - Words of Life 1

Liyalemba [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Mabaan [South Sudan, Upper Nile] - Words of Life 1

Mangbutu: Makutana [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Marwat [Pakistan, KPK] - Words of Life

Mitsogo [Gabon, Ngounie] - Words of Life

Mongo-Nkundu [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Mono: Bubanda [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Mundu [South Sudan, West Equatorial State] - Words of Life 1

Mwera [Tanzania] - Words of Life

Nande: Kisongola [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life

Niksek [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life 2

Oron [Nigeria, Akwa Ibom] - Words of Life

Pangkhu [Bangladesh, Chittagong] - Words of Life

Pangwa [Tanzania] - Words of Life

Rufiji [Tanzania] - Words of Life

Sharanahua: Mastanawa [Peru, Madre de Dios] - Words of Life

Shona: Zezuru [Zimbabwe] - Words of Life

Sikkimese [India, Sikkim] - Words of Life 1

Tumbuka [Malawi] - Words of Life 1

Tumbuka: Yombe [Malawi] - Words of Life

Wanji [Tanzania] - Words of Life

Watindiga [Tanzania, Manyara, Babati Rural] - Words of Life

Yapese [Micronesia, Federated States of] - Joy from God's Word

Yis: You [Papua New Guinea, Northern, Emo River] - Words of Life

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?