เซเบอร์เครื่องเล่น Mp3 แบบใช้มือหมุน

เซเบอร์เป็นเครื่องใช้ฟังMP3 ชนิดใช้มือหมุนที่มีความทนทาน เครื่องนี้มีลำโพงในตัวสามารถเปิดเสียงได้ดัง มีคุณภาพเสียงดี ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับฟังเป็นกลุ่ม สามารถใช้ฟังได้ทั้งเสียงพูดและดนตรี

เครื่องเซเบอร์มีแบตเตอรี่ในตัวที่สามารถชาร์ตได้โดยการใช้มือหมุน นอกจากนี้เครื่องเซเบอร์ยังสามารถชาร์ตแบตเตอรี่หลายวิธี คือโดยการเสียบปลั๊กไฟชาร์ต แผงโซลาเซลล์ หรือการใส่ถ่านไฟฉาย

เครื่องนี้ใช้ง่าย คนที่อ่านหนังสือไม่ได้หรือไม่มีความรู้ด้านเทคนิคก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้ไม่ยาก

เครื่องเซเบอร์ใช้เล่นสื่อบันทึกเสียงที่เป็นMP3 และ wma ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในเครื่อง หรือในเอสดีการ์ด สามารถเชื่อมต่อสายยูเอสบีในการโหลดข้อมูลลงในเครื่องเซเบอร์ได้ องค์กรจีอาร์เอ็นสามารถโหลดสื่อบันทึกเสียงให้ก่อนที่จะจัดส่งไปให้ท่านได้

องค์กรจีอาร์เอ็นมีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องเล่นแบบใช้มือหมุน เครื่องเซเบอร์มีความทนทาน มีเสียงที่ดีกว่า และราคาไม่ต่างกับเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ทรุ่น Messenger เท่าไรนัก

เครื่องเซเบอร์ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการประกาศด้วยเสียงให้กับคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญทั่วโลก

  • วิธีใช้เครื่องเซเบอร์ - เครื่องเซเบอร์สามารถใช้งานได้หลายอย่าง โดยเฉพาะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือคนที่อ่านได้แต่อยู่ในที่ห่างไกลความเจริญและไม่มีไฟฟ้า
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเซเบอร์ - เครื่องเซเบอร์ของจีอาร์เอ็นเป็นเครื่องฟังMP3 รุ่นใหม่ที่ทนทานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใส่ข้อมูลที่เป็นMP3และwma ได้เป็นจำนวนมากและมีคุณภาพเสียงที่ดี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Electronic prophets speak in remote Australia - When the late Rev Mawunyndjil Garrawirrtja first saw the Saber audio device, it was the day he'd been diagnosed with terminal cancer.

เครื่องฟังสื่อบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็น - เครื่องฟังสื่อบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็น

The Saber in Use - A collection of testimonials to the Saber player.

PNG: Using the Saber - Feedback from Papua New Guinea on the Saber player

Thailand: That Little Box Speaks My Language - Feedback from Thailand on the Saber player

Memorable Milestones: How Shall they Hear? - To paraphrase the Apostle Paul: "How shall they hear (the recordings) without a player?"

Memorable Milestones: Keeping Up With Technology - Joy Ridderhof's simple but brilliant idea took her down a path of high-tech equipment to reach low-tech people.

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเซเบอร์ - เครื่องเซเบอร์ของจีอาร์เอ็นเป็นเครื่องฟังMP3 รุ่นใหม่ที่ทนทานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใส่ข้อมูลที่เป็นMP3และwma ได้เป็นจำนวนมากและมีคุณภาพเสียงที่ดี

A first glimpse of the Saber player (historic) - The Saber player is a hand wind MP3 player currently in development by GRN. This video shows some of the prototypes in action.