เซเบอร์เครื่องเล่น Mp3 แบบใช้มือหมุน

เซเบอร์เป็นเครื่องใช้ฟังMP3 ชนิดใช้มือหมุนที่มีความทนทาน เครื่องนี้มีลำโพงในตัวสามารถเปิดเสียงได้ดัง มีคุณภาพเสียงดี ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับฟังเป็นกลุ่ม สามารถใช้ฟังได้ทั้งเสียงพูดและดนตรี

เครื่องเซเบอร์มีแบตเตอรี่ในตัวที่สามารถชาร์ตได้โดยการใช้มือหมุน นอกจากนี้เครื่องเซเบอร์ยังสามารถชาร์ตแบตเตอรี่หลายวิธี คือโดยการเสียบปลั๊กไฟชาร์ต แผงโซลาเซลล์ หรือการใส่ถ่านไฟฉาย

เครื่องนี้ใช้ง่าย คนที่อ่านหนังสือไม่ได้หรือไม่มีความรู้ด้านเทคนิคก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้ไม่ยาก

เครื่องเซเบอร์ใช้เล่นสื่อบันทึกเสียงที่เป็นMP3 และ wma ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในเครื่อง หรือในเอสดีการ์ด สามารถเชื่อมต่อสายยูเอสบีในการโหลดข้อมูลลงในเครื่องเซเบอร์ได้ องค์กรจีอาร์เอ็นสามารถโหลดสื่อบันทึกเสียงให้ก่อนที่จะจัดส่งไปให้ท่านได้

องค์กรจีอาร์เอ็นมีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องเล่นแบบใช้มือหมุน เครื่องเซเบอร์มีความทนทาน มีเสียงที่ดีกว่า และราคาไม่ต่างกับเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ทรุ่น Messenger เท่าไรนัก

เครื่องเซเบอร์ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการประกาศด้วยเสียงให้กับคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญทั่วโลก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาเพิ่มเติม