ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 1 & 2 - Chin, Hakha

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ

รหัสรายการ: 80860
ความยาวของรายการ: 34:33
ชื่อภาษา: Chin, Hakha

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

คำแนะนำ: The Birth of Christ

1:33

1. คำแนะนำ: The Birth of Christ

รูปภาพ 1: God's Promise to Abraham

1:07

2. รูปภาพ 1: God's Promise to Abraham

รูปภาพ 2. The Angel Speaks to Mary

1:06

3. รูปภาพ 2. The Angel Speaks to Mary

รูปภาพ 3. The Angel and Joseph

1:03

4. รูปภาพ 3. The Angel and Joseph

เพลง: O Little Town of Bethlehem

2:02

5. เพลง: O Little Town of Bethlehem

รูปภาพ 4. The Birth of Jesus

0:39

6. รูปภาพ 4. The Birth of Jesus

รูปภาพ 5. The Shepherds and the Angels (God's Promise to Abraham)

1:08

7. รูปภาพ 5. The Shepherds and the Angels (God's Promise to Abraham)

รูปภาพ 6. The Shepherds Visit Baby Jesus

0:41

8. รูปภาพ 6. The Shepherds Visit Baby Jesus

รูปภาพ 7. Simeon Prophesies about Jesus (The Angel Speaks to Mary)

1:13

9. รูปภาพ 7. Simeon Prophesies about Jesus (The Angel Speaks to Mary)

เพลง: It Came Upon the Midnight Clear

1:18

10. เพลง: It Came Upon the Midnight Clear

รูปภาพ 8. The Visit of the Wise Men (The Angel and Joseph)

1:42

11. รูปภาพ 8. The Visit of the Wise Men (The Angel and Joseph)

รูปภาพ 9. Jesus Teaches Nicodemus (The Birth of Jesus)

1:57

12. รูปภาพ 9. Jesus Teaches Nicodemus (The Birth of Jesus)

เพลง: The Old Rugged Cross

1:52

13. เพลง: The Old Rugged Cross

คำแนะนำ: Death of Christ

0:41

14. คำแนะนำ: Death of Christ

รูปภาพ 58: The Transfiguration of Jesus Christ

1:34

15. รูปภาพ 58: The Transfiguration of Jesus Christ

รูปภาพ 90. Parable of the Wicked Tenants

1:51

16. รูปภาพ 90. Parable of the Wicked Tenants

รูปภาพ 97. Jesus Anointed at Bethany

0:54

17. รูปภาพ 97. Jesus Anointed at Bethany

รูปภาพ 98. Judas Iscariot Betrays Jesus

0:38

18. รูปภาพ 98. Judas Iscariot Betrays Jesus

รูปภาพ 100. Teaching at the last Supper

1:56

19. รูปภาพ 100. Teaching at the last Supper

รูปภาพ 102. Jesus Prays in Gethsemane

0:55

20. รูปภาพ 102. Jesus Prays in Gethsemane

รูปภาพ 103. Jesus Arrested

0:49

21. รูปภาพ 103. Jesus Arrested

รูปภาพ 104. Jesus Tried Before the High Priest

0:58

22. รูปภาพ 104. Jesus Tried Before the High Priest

รูปภาพ 106. Jesus Tried Before Pilate

1:08

23. รูปภาพ 106. Jesus Tried Before Pilate

รูปภาพ 107. Jesus Led out to be Crucified

0:35

24. รูปภาพ 107. Jesus Led out to be Crucified

รูปภาพ 108. The Crucifixion

1:44

25. รูปภาพ 108. The Crucifixion

สรุป

1:10

26. สรุป

เพลง: Power in the Blood

2:08

27. เพลง: Power in the Blood

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2005 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" มีภาพประกอบ 120 ภาพเพื่อใช้สอนเกี่ยวกับชีวิตและพันธกิจของพระเยซูอย่างละเอียด สื่อชุดนี้ค่อนข้างใหม่ ปัจจุบันจึงมีการบันทึกเสียงเพียงไม่กี่ภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?