๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า - Konni

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 78466
ชื่อภาษา: Konni

ความยาวของรายการ: 23:32

รูปภาพที่ 1 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานหนีการกันดารอาหาร

1:26

1. รูปภาพที่ 1 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานหนีการกันดารอาหาร

รูปภาพที่ 2 นาโอมีกับนางรูธกลับคืนสู่อิสราเอล

0:52

2. รูปภาพที่ 2 นาโอมีกับนางรูธกลับคืนสู่อิสราเอล

รูปภาพที่ 3 นางรูธเก็บข้าวที่ตกในนา

0:49

3. รูปภาพที่ 3 นางรูธเก็บข้าวที่ตกในนา

รูปภาพที่ 4 นางรูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว

1:10

4. รูปภาพที่ 4 นางรูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว

รูปภาพที่ 5 โบอาสกับผู้อาวุโสชาวเบธเลเฮม

0:53

5. รูปภาพที่ 5 โบอาสกับผู้อาวุโสชาวเบธเลเฮม

รูปภาพที่ 6 มารีย์และทูตของพระเจ้า

0:46

6. รูปภาพที่ 6 มารีย์และทูตของพระเจ้า

รูปภาพที่ 7 นางฮันนาห์อธิษฐานต่อพระเจ้า

1:00

7. รูปภาพที่ 7 นางฮันนาห์อธิษฐานต่อพระเจ้า

รูปภาพที่ 8 เด็กน้อยซามูเอลในวิหารของพระเจ้า

1:07

8. รูปภาพที่ 8 เด็กน้อยซามูเอลในวิหารของพระเจ้า

รูปภาพที่ 9 ซามูเอลอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอล

0:51

9. รูปภาพที่ 9 ซามูเอลอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอล

รูปภาพที่ 10 ซามูเอลแต่งตั้งและเจิมซาอูลด้วยน้ำมัน

0:47

10. รูปภาพที่ 10 ซามูเอลแต่งตั้งและเจิมซาอูลด้วยน้ำมัน

รูปภาพที่ 11 ซาอูลดึงชายเสื้อของซามูเอลจนขาด

1:14

11. รูปภาพที่ 11 ซาอูลดึงชายเสื้อของซามูเอลจนขาด

รูปภาพที่ 12 พระเยซูในพระวิหารของพระเจ้า

1:08

12. รูปภาพที่ 12 พระเยซูในพระวิหารของพระเจ้า

รูปภาพที่ 13 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้กล้าหาญ

0:42

13. รูปภาพที่ 13 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้กล้าหาญ

รูปภาพที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท

1:27

14. รูปภาพที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท

รูปภาพที่ 15 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด

0:50

15. รูปภาพที่ 15 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด

รูปภาพที่ 16 ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล

1:29

16. รูปภาพที่ 16 ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล

รูปภาพที่ 17 แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์

0:38

17. รูปภาพที่ 17 แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์

รูปภาพที่ 18 ดาวิดกับนางบัทเชบา

0:59

18. รูปภาพที่ 18 ดาวิดกับนางบัทเชบา

รูปภาพที่ 19 พระนิเวศของพระเจ้า

0:32

19. รูปภาพที่ 19 พระนิเวศของพระเจ้า

รูปภาพที่ 20 พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม

0:42

20. รูปภาพที่ 20 พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม

รูปภาพที่ 21 การเลี้ยงดูเอลียาห์

1:03

21. รูปภาพที่ 21 การเลี้ยงดูเอลียาห์

รูปภาพที่ 22 เอลียาห์กับไฟของพระเจ้า

0:55

22. รูปภาพที่ 22 เอลียาห์กับไฟของพระเจ้า

รูปภาพที่ 23 เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปบนสวรค์

0:53

23. รูปภาพที่ 23 เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปบนสวรค์

รูปภาพที่ 24 เอลียาห์อยู่กับพระเยซูและโมเสส

1:09

24. รูปภาพที่ 24 เอลียาห์อยู่กับพระเยซูและโมเสส

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2000 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง