๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย - Ligbi

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 78380
ความยาวของรายการ: 29:09
ชื่อภาษา: Ligbi
อ่านบทความ
ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

Jesus Loves You ▪ Introductions ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข ▪ รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน ▪ รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน ▪ รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง ▪ รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย ▪ รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน ▪ รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง ▪ รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน ▪ รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า ▪ รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา ▪ รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา ▪ รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ ▪ Come and He Will Save You

14:34

1. Jesus Loves You ▪ Introductions ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข ▪ รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน ▪ รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน ▪ รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง ▪ รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย ▪ รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน ▪ รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง ▪ รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน ▪ รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า ▪ รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา ▪ รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา ▪ รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ ▪ Come and He Will Save You

รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า ▪ รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ ▪ รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ ▪ รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน ▪ รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต ▪ รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง ▪ รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน ▪ รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย ▪ รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว ▪ รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว ▪ รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ▪ รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า ▪ Jesus Everlasting King

14:34

2. รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า ▪ รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ ▪ รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ ▪ รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน ▪ รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต ▪ รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง ▪ รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน ▪ รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย ▪ รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว ▪ รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว ▪ รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ▪ รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า ▪ Jesus Everlasting King

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2001 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?