๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย - Vagla

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 78206
ชื่อภาษา: Vagla

ความยาวของรายการ: 22:02

คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข ▪ รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน ▪ รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน ▪ รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง ▪ รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย ▪ รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน ▪ รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง ▪ รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน ▪ รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า ▪ รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา ▪ รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา ▪ รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ ▪ รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า ▪ รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ ▪ รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ ▪ รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน ▪ รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต ▪ รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง ▪ รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน ▪ รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย ▪ รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว ▪ รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว ▪ รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

22:02

1. คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข ▪ รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน ▪ รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน ▪ รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง ▪ รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย ▪ รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน ▪ รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง ▪ รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน ▪ รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า ▪ รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา ▪ รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา ▪ รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ ▪ รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า ▪ รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ ▪ รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ ▪ รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน ▪ รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต ▪ รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง ▪ รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน ▪ รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย ▪ รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว ▪ รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว ▪ รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Same both sides.

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2002 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง