เพลง by Danielle Harman - อิตาเลี่ยน

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รหัสรายการ: 74704
ชื่อภาษา: อิตาเลี่ยน

ความยาวของรายการ: 1:27:37

เพลง 1: When Jesus Comes, The Tempter's Power is Broken ▪ เพลง 2: Why Should He Love Me So ▪ เพลง 3: Who Can Cheer The Heart Like Jesus ▪ เพลง 4 ▪ เพลง 5: I've Discovered The Way Of Gladness ▪ เพลง 6: No I Belong to Jesus ▪ เพลง 7: Near to the Heart of God ▪ เพลง 8: Love Lifted Me ▪ เพลง 9: Living He Loved Me, Dying He Saved Me ▪ เพลง 10: There Were Ninety and Nine ▪ เพลง 11 ▪ เพลง 12: He Walks With Me, and He Talks With Me ▪ เพลง 13: Amazing Grace ▪ เพลง 14: Turn your eyes upon Jesus ▪ เพลง 15: The Love of God is Greater Far

45:37

1. เพลง 1: When Jesus Comes, The Tempter's Power is Broken ▪ เพลง 2: Why Should He Love Me So ▪ เพลง 3: Who Can Cheer The Heart Like Jesus ▪ เพลง 4 ▪ เพลง 5: I've Discovered The Way Of Gladness ▪ เพลง 6: No I Belong to Jesus ▪ เพลง 7: Near to the Heart of God ▪ เพลง 8: Love Lifted Me ▪ เพลง 9: Living He Loved Me, Dying He Saved Me ▪ เพลง 10: There Were Ninety and Nine ▪ เพลง 11 ▪ เพลง 12: He Walks With Me, and He Talks With Me ▪ เพลง 13: Amazing Grace ▪ เพลง 14: Turn your eyes upon Jesus ▪ เพลง 15: The Love of God is Greater Far

เพลง 1: Why Should He Love Me So ▪ เพลง 2: It Took A Miracle ▪ เพลง 3: I've Got A Mansion ▪ เพลง 4: No One Ever Cared For Me Like Jesus ▪ เพลง 5: When Jesus Comes ▪ เพลง 6: Dying for Me ▪ เพลง 7: You Are The Potter, I Am The Clay ▪ เพลง 8 ▪ เพลง 9: Glory for Me ▪ เพลง 10: How Great Thou Art ▪ เพลง 11: Beyond the Sunset ▪ เพลง 12: The Old Rugged Cross ▪ เพลง 13: I'd Rather Have Jesus ▪ เพลง 14: I Surrender All ▪ เพลง 15: Revive Us Again

42:00

2. เพลง 1: Why Should He Love Me So ▪ เพลง 2: It Took A Miracle ▪ เพลง 3: I've Got A Mansion ▪ เพลง 4: No One Ever Cared For Me Like Jesus ▪ เพลง 5: When Jesus Comes ▪ เพลง 6: Dying for Me ▪ เพลง 7: You Are The Potter, I Am The Clay ▪ เพลง 8 ▪ เพลง 9: Glory for Me ▪ เพลง 10: How Great Thou Art ▪ เพลง 11: Beyond the Sunset ▪ เพลง 12: The Old Rugged Cross ▪ เพลง 13: I'd Rather Have Jesus ▪ เพลง 14: I Surrender All ▪ เพลง 15: Revive Us Again

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright Status Uncertain. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง