๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า - Bahasa Indonesia

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 71570
ชื่อภาษา: Bahasa Indonesia

ความยาวของรายการ: 31:07

Gambar satu [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน]

1:46

1. Gambar satu [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน]

Gambar dua [รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ]

1:00

2. Gambar dua [รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ]

Gambar tiga [รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า]

1:12

3. Gambar tiga [รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า]

Gambar empat [รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด]

1:19

4. Gambar empat [รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด]

Gambar lima [รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม]

1:09

5. Gambar lima [รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม]

Gambar enam [รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน]

1:43

6. Gambar enam [รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน]

Gambar tujuh [รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า]

1:07

7. Gambar tujuh [รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า]

Gambar delapan [รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่]

1:06

8. Gambar delapan [รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่]

Gambar sembilan [รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์]

1:37

9. Gambar sembilan [รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์]

Gambar sepuluh [รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์]

1:03

10. Gambar sepuluh [รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์]

Gambar sebelas [รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ]

1:34

11. Gambar sebelas [รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ]

Gambar dua belas [รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์]

1:42

12. Gambar dua belas [รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์]

Gambar tiga belas [รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ]

1:05

13. Gambar tiga belas [รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ]

Gambar empat belas [รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน]

1:22

14. Gambar empat belas [รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน]

Gambar lima belas [รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ]

1:04

15. Gambar lima belas [รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ]

Gambar enam belas [รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่]

1:18

16. Gambar enam belas [รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่]

Gambar tujuh belas [รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า]

1:12

17. Gambar tujuh belas [รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า]

Gambar delapan belas [รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต]

1:17

18. Gambar delapan belas [รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต]

Gambar sembilan belas [รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย]

1:13

19. Gambar sembilan belas [รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย]

Gambar dua puluh [รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง]

1:14

20. Gambar dua puluh [รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง]

Gambar dua puluh satu [รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง]

1:02

21. Gambar dua puluh satu [รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง]

Gambar dua puluh dua [รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ]

1:11

22. Gambar dua puluh dua [รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ]

Gambar dua puluh tiga [รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน]

1:14

23. Gambar dua puluh tiga [รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน]

Gambar dua puluh empat [รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์]

1:27

24. Gambar dua puluh empat [รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1988 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง