LLL 5 - Fitsapan'Añahare [๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า] - Malagasy, Ntandroy

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 66474
ความยาวของรายการ: 43:27
ชื่อภาษา: Malagasy, Ntandroy
อ่านบทความ
ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

1 M3 Mihaja i Androy-Hazo najaly & Saontsy Voalohae [เพลง & คำแนะนำ]

1:57

1. 1 M3 Mihaja i Androy-Hazo najaly & Saontsy Voalohae [เพลง & คำแนะนำ]

Sare 1 [รูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน]

1:17

2. Sare 1 [รูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน]

Sare 2 [รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ]

1:05

3. Sare 2 [รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ]

Sare 3 [รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า]

1:33

4. Sare 3 [รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า]

Sare 4 [รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด]

1:48

5. Sare 4 [รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด]

Sare 5 [รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม]

1:20

6. Sare 5 [รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม]

Sare 6 [รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน]

1:57

7. Sare 6 [รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน]

Sare 7 [รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า]

1:13

8. Sare 7 [รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า]

Sare 8 [รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่]

1:04

9. Sare 8 [รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่]

Sare 9 [รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์]

1:39

10. Sare 9 [รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์]

Sare 10 [รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์]

1:01

11. Sare 10 [รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์]

Sare 11 [รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ]

2:24

12. Sare 11 [รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ]

Sare 12 [รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์]

1:32

13. Sare 12 [รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์]

6 M6 Ankazo najaly

1:46

14. 6 M6 Ankazo najaly

Sare 13 [รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ]

1:13

15. Sare 13 [รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ]

Sare 14 [รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน]

1:46

16. Sare 14 [รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน]

Sare 15 [รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ]

1:15

17. Sare 15 [รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ]

Sare 16 [รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่]

1:39

18. Sare 16 [รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่]

Sare 17 [รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า]

1:18

19. Sare 17 [รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า]

Sare 18 [รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต]

1:32

20. Sare 18 [รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต]

Sare 19 [รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย]

1:36

21. Sare 19 [รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย]

Sare 20 [รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง]

1:15

22. Sare 20 [รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง]

Sare 21 [รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง]

1:24

23. Sare 21 [รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง]

Sare 22 [รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ]

1:20

24. Sare 22 [รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ]

Sare 23 [รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน]

2:11

25. Sare 23 [รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน]

Sare 24 [รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์]

2:57

26. Sare 24 [รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์]

5 M7 Nivagnombelogne ty Jesoa

2:11

27. 5 M7 Nivagnombelogne ty Jesoa

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Look Listen and Live - Vazoho, Tsendreño, Iaiño

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2019 GRN & Creative Commons. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold. See notes for specific additional copright information for the Creative Commons content.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?