ข่าวประเสริฐ - Pana

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

รหัสรายการ: 65609
ชื่อภาษา: Pana

ความยาวของรายการ: 34:13

Ka ku pana mony tisiri ya bay [รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล]

1:52

1. Ka ku pana mony tisiri ya bay [รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล]

Ganvbon sa bay [รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า]

0:40

2. Ganvbon sa bay [รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า]

Tita'a mony he [รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง]

0:32

3. Tita'a mony he [รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง]

Adam ra Eve [รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา]

0:50

4. Adam ra Eve [รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา]

kain ra Abel [รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล]

0:31

5. kain ra Abel [รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล]

Bato a Nuwe [รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์]

0:54

6. Bato a Nuwe [รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์]

Mbi gan mbom ka nya tisiriy [รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก]

0:42

7. Mbi gan mbom ka nya tisiriy [รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก]

Abaraham ku Sara ra Isak [รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค]

0:47

8. Abaraham ku Sara ra Isak [รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค]

Mayize re sanna a Ganvbon [รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า]

0:36

9. Mayize re sanna a Ganvbon [รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า]

Sanna boo [รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ]

0:47

10. Sanna boo [รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ]

Hepuna bay bekehe [รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป]

0:56

11. Hepuna bay bekehe [รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป]

Sisikla ra Mari [รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้]

0:58

12. Sisikla ra Mari [รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้]

Mbuna a Jezu [รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู]

1:01

13. Mbuna a Jezu [รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู]

Gun a lele a Jezu [รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์]

0:58

14. Gun a lele a Jezu [รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์]

Hesa'amri a Jezu [รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์]

0:30

15. Hesa'amri a Jezu [รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์]

Jezu ko se [รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์]

1:19

16. Jezu ko se [รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์]

Jezu hu ka tul di vbatay [รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน]

0:54

17. Jezu hu ka tul di vbatay [รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน]

Jezu Toma ka hul [รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

0:50

18. Jezu Toma ka hul [รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย]

Jezu ra toma [รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ]

0:34

19. Jezu ra toma [รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ]

Hena a Jezu se nunale [รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์]

1:36

20. Hena a Jezu se nunale [รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์]

di vbatay a Jezu na [รูปภาพที่ 21: ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า]

0:41

21. di vbatay a Jezu na [รูปภาพที่ 21: ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า]

Mgboro Sere [รูปภาพที่ 22: สองทางเลือก]

1:15

22. Mgboro Sere [รูปภาพที่ 22: สองทางเลือก]

In a Ganvbon [รูปภาพที่ 23: บุตรของพระเจ้า]

0:32

23. In a Ganvbon [รูปภาพที่ 23: บุตรของพระเจ้า]

Tem a Ganvbon [รูปภาพที่ 24: การบังเกิดใหม่]

0:49

24. Tem a Ganvbon [รูปภาพที่ 24: การบังเกิดใหม่]

Gina tem-puki [รูปภาพที่ 25: การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์]

0:51

25. Gina tem-puki [รูปภาพที่ 25: การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์]

Sesena ka bil geltana [รูปภาพที่ 26: เดินในความสว่าง]

0:37

26. Sesena ka bil geltana [รูปภาพที่ 26: เดินในความสว่าง]

Na zi he a tisiri ya [รูปภาพที่ 27: คนใหม่]

0:34

27. Na zi he a tisiri ya [รูปภาพที่ 27: คนใหม่]

worori I zi wuny a wayri [รูปภาพที่ 28: ครอบครัวคริสเตียน]

0:25

28. worori I zi wuny a wayri [รูปภาพที่ 28: ครอบครัวคริสเตียน]

I zi njuhu ngana a way ri [รูปภาพที่ 29: จงรักศัตรูของท่าน]

0:46

29. I zi njuhu ngana a way ri [รูปภาพที่ 29: จงรักศัตรูของท่าน]

Jezu ba gannjuku m ben [รูปภาพที่ 30: พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว]

0:30

30. Jezu ba gannjuku m ben [รูปภาพที่ 30: พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว]

Ni vbon bekeri [รูปภาพที่ 31: ขับไล่วิญญาณชั่ว]

0:48

31. Ni vbon bekeri [รูปภาพที่ 31: ขับไล่วิญญาณชั่ว]

Na ton Jezu mbew yan [รูปภาพที่ 32: สิ่งล่อใจ]

0:45

32. Na ton Jezu mbew yan [รูปภาพที่ 32: สิ่งล่อใจ]

Ka manari mi o nin bekehey [รูปภาพที่ 33: ถ้าเราทำบาป]

0:51

33. Ka manari mi o nin bekehey [รูปภาพที่ 33: ถ้าเราทำบาป]

Zanma [รูปภาพที่ 34: ความเจ็บป่วย]

0:34

34. Zanma [รูปภาพที่ 34: ความเจ็บป่วย]

hul [รูปภาพที่ 35: ความตาย]

0:44

35. hul [รูปภาพที่ 35: ความตาย]

Mun a Jezu kiris [รูปภาพที่ 36: ร่างกายของพระคริสต์]

0:49

36. Mun a Jezu kiris [รูปภาพที่ 36: ร่างกายของพระคริสต์]

Mara mbew [รูปภาพที่ 37: การนมัสการพระเจ้า]

0:46

37. Mara mbew [รูปภาพที่ 37: การนมัสการพระเจ้า]

Rena a Jezu kiris [รูปภาพที่ 38: พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง]

0:29

38. Rena a Jezu kiris [รูปภาพที่ 38: พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง]

le tere [รูปภาพที่ 39: ชีวิตที่เกิดผล]

1:10

39. le tere [รูปภาพที่ 39: ชีวิตที่เกิดผล]

To'o belabay a Jezu kiri hi njukuri [รูปภาพที่ 40: การเป็นพยาน]

2:08

40. To'o belabay a Jezu kiri hi njukuri [รูปภาพที่ 40: การเป็นพยาน]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง