ยอห์น's Gospel - Tamajeq: East Tawallemet

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงการอ่านพระคัมภีร์เป็นเล่มต่างๆ ที่เฉพาะ รู้จักดี และแปลโดยมีคำอธิบายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

รหัสรายการ: 63291
ความยาวของรายการ: 1:59:21
ชื่อภาษา: Tamajeq: East Tawallemet

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

ยอห์น 1

6:32

1. ยอห์น 1

ยอห์น 2

3:20

2. ยอห์น 2

ยอห์น 3

4:40

3. ยอห์น 3

ยอห์น 4

6:30

4. ยอห์น 4

ยอห์น 5

6:31

5. ยอห์น 5

ยอห์น 6

9:23

6. ยอห์น 6

ยอห์น 7

6:58

7. ยอห์น 7

ยอห์น 8

8:34

8. ยอห์น 8

ยอห์น 9

5:52

9. ยอห์น 9

ยอห์น 10

5:26

10. ยอห์น 10

ยอห์น 11

7:03

11. ยอห์น 11

ยอห์น 12

7:00

12. ยอห์น 12

ยอห์น 13

5:21

13. ยอห์น 13

ยอห์น 14

4:24

14. ยอห์น 14

ยอห์น 15

3:48

15. ยอห์น 15

ยอห์น 16

4:56

16. ยอห์น 16

ยอห์น 17

6:07

17. ยอห์น 17

ยอห์น 19

7:25

18. ยอห์น 19

ยอห์น 20

4:37

19. ยอห์น 20

ยอห์น 21

4:46

20. ยอห์น 21

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2010 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?