ข่าวประเสริฐ^ for university students - จีนกลาง

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

รหัสรายการ: 62908
ชื่อภาษา: จีนกลาง

ความยาวของรายการ: 37:01

รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล

1:27

1. รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล

รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า

0:30

2. รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า

รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง

0:35

3. รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง

รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา

1:00

4. รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา

รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล

0:33

5. รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล

รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์

1:02

6. รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์

รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก

1:03

7. รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก

รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค

0:54

8. รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค

รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า

0:41

9. รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า

รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ

0:41

10. รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ

รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป

0:53

11. รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป

รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้

1:11

12. รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้

รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู

1:05

13. รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู

รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์

0:44

14. รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์

รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์

0:48

15. รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์

รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์

1:10

16. รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์

รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน

1:01

17. รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน

รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

0:58

18. รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ

0:57

19. รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ

รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

1:07

20. รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

รูปภาพที่ 21: ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า

0:59

21. รูปภาพที่ 21: ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า

รูปภาพที่ 22: สองทางเลือก

2:24

22. รูปภาพที่ 22: สองทางเลือก

รูปภาพที่ 23: บุตรของพระเจ้า

0:38

23. รูปภาพที่ 23: บุตรของพระเจ้า

รูปภาพที่ 24: การบังเกิดใหม่

0:52

24. รูปภาพที่ 24: การบังเกิดใหม่

รูปภาพที่ 25: การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

0:48

25. รูปภาพที่ 25: การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

รูปภาพที่ 26: เดินในความสว่าง

0:40

26. รูปภาพที่ 26: เดินในความสว่าง

รูปภาพที่ 27: คนใหม่

0:40

27. รูปภาพที่ 27: คนใหม่

รูปภาพที่ 28: ครอบครัวคริสเตียน

0:33

28. รูปภาพที่ 28: ครอบครัวคริสเตียน

รูปภาพที่ 29: จงรักศัตรูของท่าน

0:47

29. รูปภาพที่ 29: จงรักศัตรูของท่าน

รูปภาพที่ 30: พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

0:36

30. รูปภาพที่ 30: พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

รูปภาพที่ 31: ขับไล่วิญญาณชั่ว

1:08

31. รูปภาพที่ 31: ขับไล่วิญญาณชั่ว

รูปภาพที่ 32: สิ่งล่อใจ

0:44

32. รูปภาพที่ 32: สิ่งล่อใจ

รูปภาพที่ 33: ถ้าเราทำบาป

1:15

33. รูปภาพที่ 33: ถ้าเราทำบาป

รูปภาพที่ 34: ความเจ็บป่วย

0:37

34. รูปภาพที่ 34: ความเจ็บป่วย

รูปภาพที่ 35: ความตาย

1:02

35. รูปภาพที่ 35: ความตาย

รูปภาพที่ 36: ร่างกายของพระคริสต์

1:07

36. รูปภาพที่ 36: ร่างกายของพระคริสต์

รูปภาพที่ 37: การนมัสการพระเจ้า

0:45

37. รูปภาพที่ 37: การนมัสการพระเจ้า

รูปภาพที่ 38: พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง

1:01

38. รูปภาพที่ 38: พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง

รูปภาพที่ 39: ชีวิตที่เกิดผล

1:02

39. รูปภาพที่ 39: ชีวิตที่เกิดผล

รูปภาพที่ 40: การเป็นพยาน

0:42

40. รูปภาพที่ 40: การเป็นพยาน

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2008 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" มีภาพประกอบ 40 ภาพ เป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ สื่อชุดนี้สอนเรื่องความรอดและสอนถึงพื้นฐานชีวิตคริสเตียน มีสื่อบันทึกเสียง 1,300 กว่าภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?