Kato Twqto Swqto-5 [๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า] - Nyishi

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 38245
ความยาวของรายการ: 33:56
ชื่อภาษา: Nyishi
อ่านบทความ
ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

Jesus Was born in this earth

4:41

1. Jesus Was born in this earth

รูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน

1:26

2. รูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน

รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ

0:50

3. รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ

รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า

1:02

4. รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า

รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด

1:06

5. รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด

รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม

1:12

6. รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม

รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน

1:44

7. รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน

รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า

1:05

8. รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า

รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่

1:01

9. รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่

รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์

1:19

10. รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์

รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์

0:51

11. รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์

รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ

1:20

12. รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ

รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์

1:18

13. รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์

รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ

1:08

14. รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ

รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน

1:21

15. รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน

รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ

1:00

16. รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ

รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่

1:12

17. รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่

รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า

1:01

18. รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า

รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต

1:19

19. รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต

รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย

1:11

20. รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย

รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง

1:10

21. รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง

รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง

0:56

22. รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง

รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ

1:12

23. รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ

รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน

1:33

24. รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน

รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์

1:47

25. รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2010 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?